Dny v řádcích ll 6.12. - 9.12.2011

9. prosince 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme původně měli mít ve škole první vyučovací hodinu český jazyk - literaturu, ale tato hodina byla přesuta, a tak jsem měla vyučování od 8:55 hodin. Druhou hodinu jsme měli chemii, učili jsme se o vlastnostech pevných látek v závislosti na chemických vazbách. Třetí vyučovací hodinu původně měl být zeměpis, ale měli jsme český jazyk - literaturu, který byl přesunut z první hodiny. Učili jsme se o antice. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Následující hodinu, pátou, jsme měli fyziku. Tuto hodinu jsme opakovali učivo o dostředivé síle, poté jsme probírali neinerciální vztažnou soustavu. Poslední vyučovací hodinu, šestou, byla matematika. Z matematiky jsme původně měli psát test, ale profesorka jej přesunula na další den. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači a učila jsem se. Další den, ve středu, nám odpadla první vyučovací hodina, a tak jsem opět měla vyučování od 8:55 hodin. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Při této hodině jsem dopisovala esej, doufám, že z ní dostanu známku 1. Třetí hodinu jsme měli tělesnou výchovu, hráli jsme volejbal. Následující vyučovací hodinu, čtvrtou, byl německý jazyk. Mysleli jsme si, že budeme psát z německého jazyka písemnou práci, ale nepsali jsme ji. Pátou hodinu jsme měli základy společenských věd. Šestou vyučovací hodinu byla matematika. Při matematice jsme psali test, který obsahoval učivo o důkazech, výrazech a výrocích. Po matematice byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala ve školní jídelně. Poslední dvě vyučovací hodiny, osmou a devátou, jsme měli výtvarnou výchovu. Při jedné z těchto hodin měla spolužačka referát, rovněž měl mít referát i spolužák, ale ten nebyl ve škole. Poté jsme se učili o Egyptě a kreslili jsme. Po vyučování jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu u počítače, mimo jiné jsem sledovala seriál "Glee", dvě poslední epizody, které mi chyběly a učila jsem se na test z fyziky, který jsme psali v pátek, později jsem se dívala na televizi. Ve středu jsem si rovněž objednala druhý díl knihy "Roztomilé malé lhářky", který se jmenuje "Nevinné". Podle těchto knih je natočen můj oblíbený seriál, těším se, až si tuto knihu přečtu. Ve čtvrtek jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny laboratorní práce z biologie, kde jsme pozorovali pod mikroskopem rostlinnou buňku. Třetí hodinu byl zeměpis. Myslela jsem, že naše profesorka, kterou máme na zeměpis, bude zkoušet, ale nezkoušela, byla jsem ráda. Tuto hodinu jsme se učili o rozložení tlaku vzduchu. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině jsme se učili o rozmnožování eukaryotické buňky. Následující hodinu, čtvrtou, původně měl být německý jazyk, ale tato hodinu odpadla, a protože máme ve čtvrtek běžně polední pauzu šestou hodinu, tak jsem měla dvě vyučovací hodiny volno. Nejdříve jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si četla knihu "Splynutí", což je pokračování "Mrazení" a "Váhání". Sedmou hodinu jsme měli informatiku a výpočetní techniku, učili jsme se v programu s názvem "Lazarus". Brzy budeme z informatiky a výpočetní techniky psát nějakou samostatnou práci. Předposlední vyučovací hodinu, osmou, byl anglický jazyk. Učili jsme se o budoucím čase. Následující hodinu, devátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Při této hodině měla spolužačka referát. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, učila jsem se na testy z fyziky a z dějepisu a dívala jsem se na televizi. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali ve středu. Dostala jsem známku 3. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Při této vyučovací hodině profesorka vyzkoušela dva spolužáky, poté jsme dělali nějaká cvičení z učební knihy. Třetí hodinu jsme měli dějepis. Tuto hodinu jsme psali test z učiva o Mezopotámii a Egyptě. Doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Následující hodinu, čtvrtou, jsme měli základy společenských věd, kdy jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, v pátek. Z tohoto testu mám známku 1, jsem ráda. Pátou vyučovací hodinu byla chemie. Poslední hodinu, šestou, jsme měli fyziku. Při fyzice jsme psali test. Po vyučování jsem jela domů. Na příští týden máme zatím nahlášené testy z biologie, chemie, anglického jazyka a zkoušení z německého jazyka, o víkendu se tedy budu muset učit.
 

Dny v řádcích ll 10.5., 11.5.2011

13. května 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny hudební výchovu. Myslela jsem si, že budu dopisovat test, na který jsem chyběla, ale nakonec jsem nic nepsala, test budu psát při nejbližších hodinách, příští úterý se neučíme, jdeme do botanické zahrady, na našem gymnáziu probíhají maturitní zkoušky. V úterý jsme o hudební výchově zpívali a hráli na kytary. Baví mě to. Třetí hodinu byla tělesná výchova, nemám ji ráda. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Myslela jsem si, že budeme psát nějaký test nebo diktát, ale nic jsme nepsali, profesorka jen vyzkoušela několik žáků. Pátou hodinu byla chemie. Spolužák měl referát na bezodpadové technologie, poté i spolužačka, ta měla referát na recyklaci odpadu. Poslední vyučovací hodinu, šestou, jsme měli matematiku. Probírali jsme učivo o odchylce dvou rovin. Příští týden, v pondělí, budeme psát z matematiky test, o víkendu se tedy budu muset matematiku učit. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. Ve středu jsme měli první hodinu fyziku, učili jsme se o čase. Druhou vyučovací hodinu původně měl být zeměpis, ale suplovala nám profesorka, která naši třídu neučí, tak jsme mohli dělat, co jsme chtěli. Já jsem psala domácí úkol na matematiku. Matematiku jsme měli třetí hodinu. Opakovali jsme učivo na test. Čtvrtou vyučovací hodinu byl český jazyk - literatura. Tuto hodinu měla spolužačka referát na knihu "Chaloupka strýčka Toma". Následující hodinu, pátou, byl anglický jazyk. Naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, vyzkoušela jednoho, nebo dva žáky. Po anglickém jazyce byla polední pauza. O polední pauze jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si četla pátý díl knihy "Vampýrská akademie". Poslední hodinu, sedmou, byl ve středu dějepis. Při této vyučovací hodině jsme se dívali na nějaký dokument o padesátých letech minulého století. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se na druhý den, na test z biologie a samostatnou práci z informatiky a výpočetní techniky.

Dny v řádcích ll 12.5., 13.5.2011

13. května 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Příští týden, rovněž ve čtvrtek, budeme psát z anglického jazyka test na slovní zásobu. Druhou hodinu původně měl být český jazyk - sloh, ale nakonec jsme měli český jazyk - literaturu. Spolužačka měla referát, který nestihla o den dříve ("Chaloupka strýčka Toma") a spolužák měl rovněž referát, ale na knihu "Strašidlo Cantervillské". Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme psali test, myslím, že z tohoto testu dostanu známku 1. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Při této hodině jsme psali samostatnou práci, z učiva o tvorbě webových stránek pomocí "HTML" kódů, doufám, že nedostanu příliš špatnou známku, práce byla obtížná. Pátou hodinu byla chemie. Profesor nejprve vyzkoušel spolužačku, poté měla další spolužačka referát na recyklaci odpadu. Poslední, šestou hodinu, byl německý jazyk. Profesorka, kterou máme na německý jazyk, vyzkoušela dvě spolužačky. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila jsem se na druhý den do školy, kdy jsme psali test z fyziky. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu dějepis. Učili jsme se převážně o šedesátých letech minulého století. Druhou hodinu byla tělesná výchova. Hrály jsme basketbal. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Myslela jsem, že budeme psát diktát, který jsme původně měli psát tento týden, ale nic jsme nepsali. Čtvrtou hodinu byla matematika. Náš profesor, kterého máme na matematiku, celou hodinu zkoušel. Vyzkoušel dva spolužáky a spolužačku. Pátou vyučovací hodinu původně měl být český jazyk - mluvnice, ale měli jsme český jazyk - sloh. Učili jsme se o publicistickém funkčním stylu. Následující hodinu, šestou, původně měla být polední pauza, ale měli jsme hodinu fyziky. O fyzice jsme psali test na učivo z Keplerových zákonů, lidí ve vesmíru, galaxií a souhvězdí. Myslím, že z testu budu mít známku 1, nebo 2. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. O víkendu se budu učit matematiku, ze které v pondělí budeme psát test a možná slovní zásobu na anglický jazyk.
 


Dny v řádcích ll 29.3., 30.3.2011

1. dubna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme původně měli mít ve škole první dvě vyučovací hodiny hudební výchovu a měli jsme psát test, ale hudební výchova nakonec nebyla, protože náš profesor měl zkoušku, tak jsme se dívali celá třída na nějaký film. Já jsem přišla do školy ke konci druhé hodiny, předtím jsem byla u zubní lékařky. Třetí vyučovací hodinu byla tělesná výchova, spolužačky hrály softbal, ale já jsem měla omluvenou hodinu, tělesnou výchovu nemám ráda. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Pátou vyučovací hodinu jsme měli chemii. Profesor, kterého máme na chemii, vyzkoušel dvě spolužačky, o týden dříve nepsaly test, poté měla jedna z nich referát na léčiva. Šestou hodinu byla matematika. O matematice jsme počítali slovní úlohy na "sinus", "cosinus", "tangens" a "cotangens". Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, učila jsem se a četla jsem knihu "Váhání", což je druhý díl "Mrazení". Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku, psali jsme test na učivo o jaderných reakcích, řetězových reakcích, jaderném reaktoru, jaderné elektrárně a termonukleárních reakcích, test byl poměrně lehký, doufám, že dostanu nejhůře známku 2. Druhou hodinu byl zeměpis. Při této hodině jsme psali test na slepou mapu, myslím, že budu mít známku 1. Rovněž jsme tuto hodinu dostali opravené testy na slepou mapu, které jsme psali v pondělí, z tohoto testu jsem dostala známku 2. Třetí vyučovací hodinu byla matematika. Při této hodině jsme opakovali učivo na test. Čtvrtou hodinu jsme měli český jazyk - literaturu. Učili jsme se o básnických formách, poté o poezii, začínám ji mít raději než dříve. Pátou vyučovací hodinu byl anglický jazyk. Naše profesorka vyzkoušela ústně spolužačku, poté jsme se učili. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem poslouchala hudbu a četla jsem si. Poslední vyučovací hodinu, sedmou, jsme měli dějepis. Učili jsme se o studené válce. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila se, druhý den jsme psali test z biologie. Večer jsem hrála na počítači mou oblíbenou hru "Život v Bradavicích", která je na motivy knih a filmů "Harry Potter".

Dny v řádcích ll 31.3., 1.4.2011

1. dubna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, vyzkoušela ústně spolužáka, později jsme se učili. Druhou hodinu původně měl být český jazyk - sloh, ale nakonec proběhl český jazyk - literatura. Spolužačka měla referát na knihu "Odvážný mladý muž na létající hrazdě". Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme psali test, doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Při této vyučovací hodině jsem dostala známku 1 ze samostatné práce, jsem ráda, učíme se tvorbu webových stránek. Pátou hodinu byla chemie. Tuto vyučovací hodinu měla nejprve spolužačka druhou část referátu o léčivech, později jsme se učili. Poslední, šestou hodinu, byl německý jazyk. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila jsem se na druhý den do školy, kdy jsme psali test z matematiky a test z dějepisu. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu dějepis, jak jsem se již zmínila, z dějepisu jsme psali test, byl převážně z látky o českých zemích po druhé světové válce, doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Druhou hodinu byla tělesná výchova. Myslela jsem, že budeme ve velké tělocvičně a budeme hrát basketbal, který mě baví, ale nakonec jsme hrály na venkovním hřišti softbal. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu jsme psali z německého jazyka neohlášený diktát, doufám, že z tohoto diktátu dostanu nejhůře známku 2... Čtvrtou hodinu proběhla matematika. Z matematiky jsme psali test na vztahy mezi funkcemi sinus, cosinus, tangens a cotangens. Den předtím jsem se matematiku učila, ale z testu bohužel dostanu špatnou známku. Pátou vyučovací hodinu původně měl být český jazyk - mluvnice, ale měli jsme český jazyk - sloh. Diskutovali jsme na téma školství. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. O polední pauze jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si povídala se spolužačkami a četla jsem si. Poslední vyučovací hodinu jsme dnes ve škole měli fyziku. Nejprve jsme se učili o hvězdách, poté měly dvě spolužačky referát na planety Merkur, Venuše a Mars. Příští týden budeme zřejmě psát test z hudební výchovy, který jsme měli původně psát již před několika týdny, dále budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky, ze které musím dostat dobrou známku.

Kam dál