Dny v řádcích ll 6.12. - 9.12.2011

9. prosince 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme původně měli mít ve škole první vyučovací hodinu český jazyk - literaturu, ale tato hodina byla přesuta, a tak jsem měla vyučování od 8:55 hodin. Druhou hodinu jsme měli chemii, učili jsme se o vlastnostech pevných látek v závislosti na chemických vazbách. Třetí vyučovací hodinu původně měl být zeměpis, ale měli jsme český jazyk - literaturu, který byl přesunut z první hodiny. Učili jsme se o antice. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Následující hodinu, pátou, jsme měli fyziku. Tuto hodinu jsme opakovali učivo o dostředivé síle, poté jsme probírali neinerciální vztažnou soustavu. Poslední vyučovací hodinu, šestou, byla matematika. Z matematiky jsme původně měli psát test, ale profesorka jej přesunula na další den. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači a učila jsem se. Další den, ve středu, nám odpadla první vyučovací hodina, a tak jsem opět měla vyučování od 8:55 hodin. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Při této hodině jsem dopisovala esej, doufám, že z ní dostanu známku 1. Třetí hodinu jsme měli tělesnou výchovu, hráli jsme volejbal. Následující vyučovací hodinu, čtvrtou, byl německý jazyk. Mysleli jsme si, že budeme psát z německého jazyka písemnou práci, ale nepsali jsme ji. Pátou hodinu jsme měli základy společenských věd. Šestou vyučovací hodinu byla matematika. Při matematice jsme psali test, který obsahoval učivo o důkazech, výrazech a výrocích. Po matematice byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala ve školní jídelně. Poslední dvě vyučovací hodiny, osmou a devátou, jsme měli výtvarnou výchovu. Při jedné z těchto hodin měla spolužačka referát, rovněž měl mít referát i spolužák, ale ten nebyl ve škole. Poté jsme se učili o Egyptě a kreslili jsme. Po vyučování jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu u počítače, mimo jiné jsem sledovala seriál "Glee", dvě poslední epizody, které mi chyběly a učila jsem se na test z fyziky, který jsme psali v pátek, později jsem se dívala na televizi. Ve středu jsem si rovněž objednala druhý díl knihy "Roztomilé malé lhářky", který se jmenuje "Nevinné". Podle těchto knih je natočen můj oblíbený seriál, těším se, až si tuto knihu přečtu. Ve čtvrtek jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny laboratorní práce z biologie, kde jsme pozorovali pod mikroskopem rostlinnou buňku. Třetí hodinu byl zeměpis. Myslela jsem, že naše profesorka, kterou máme na zeměpis, bude zkoušet, ale nezkoušela, byla jsem ráda. Tuto hodinu jsme se učili o rozložení tlaku vzduchu. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině jsme se učili o rozmnožování eukaryotické buňky. Následující hodinu, čtvrtou, původně měl být německý jazyk, ale tato hodinu odpadla, a protože máme ve čtvrtek běžně polední pauzu šestou hodinu, tak jsem měla dvě vyučovací hodiny volno. Nejdříve jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si četla knihu "Splynutí", což je pokračování "Mrazení" a "Váhání". Sedmou hodinu jsme měli informatiku a výpočetní techniku, učili jsme se v programu s názvem "Lazarus". Brzy budeme z informatiky a výpočetní techniky psát nějakou samostatnou práci. Předposlední vyučovací hodinu, osmou, byl anglický jazyk. Učili jsme se o budoucím čase. Následující hodinu, devátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Při této hodině měla spolužačka referát. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, učila jsem se na testy z fyziky a z dějepisu a dívala jsem se na televizi. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali ve středu. Dostala jsem známku 3. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Při této vyučovací hodině profesorka vyzkoušela dva spolužáky, poté jsme dělali nějaká cvičení z učební knihy. Třetí hodinu jsme měli dějepis. Tuto hodinu jsme psali test z učiva o Mezopotámii a Egyptě. Doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Následující hodinu, čtvrtou, jsme měli základy společenských věd, kdy jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, v pátek. Z tohoto testu mám známku 1, jsem ráda. Pátou vyučovací hodinu byla chemie. Poslední hodinu, šestou, jsme měli fyziku. Při fyzice jsme psali test. Po vyučování jsem jela domů. Na příští týden máme zatím nahlášené testy z biologie, chemie, anglického jazyka a zkoušení z německého jazyka, o víkendu se tedy budu muset učit.
 

Dny v řádcích ll 12.5., 13.5.2011

13. května 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Příští týden, rovněž ve čtvrtek, budeme psát z anglického jazyka test na slovní zásobu. Druhou hodinu původně měl být český jazyk - sloh, ale nakonec jsme měli český jazyk - literaturu. Spolužačka měla referát, který nestihla o den dříve ("Chaloupka strýčka Toma") a spolužák měl rovněž referát, ale na knihu "Strašidlo Cantervillské". Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme psali test, myslím, že z tohoto testu dostanu známku 1. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Při této hodině jsme psali samostatnou práci, z učiva o tvorbě webových stránek pomocí "HTML" kódů, doufám, že nedostanu příliš špatnou známku, práce byla obtížná. Pátou hodinu byla chemie. Profesor nejprve vyzkoušel spolužačku, poté měla další spolužačka referát na recyklaci odpadu. Poslední, šestou hodinu, byl německý jazyk. Profesorka, kterou máme na německý jazyk, vyzkoušela dvě spolužačky. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila jsem se na druhý den do školy, kdy jsme psali test z fyziky. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu dějepis. Učili jsme se převážně o šedesátých letech minulého století. Druhou hodinu byla tělesná výchova. Hrály jsme basketbal. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Myslela jsem, že budeme psát diktát, který jsme původně měli psát tento týden, ale nic jsme nepsali. Čtvrtou hodinu byla matematika. Náš profesor, kterého máme na matematiku, celou hodinu zkoušel. Vyzkoušel dva spolužáky a spolužačku. Pátou vyučovací hodinu původně měl být český jazyk - mluvnice, ale měli jsme český jazyk - sloh. Učili jsme se o publicistickém funkčním stylu. Následující hodinu, šestou, původně měla být polední pauza, ale měli jsme hodinu fyziky. O fyzice jsme psali test na učivo z Keplerových zákonů, lidí ve vesmíru, galaxií a souhvězdí. Myslím, že z testu budu mít známku 1, nebo 2. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. O víkendu se budu učit matematiku, ze které v pondělí budeme psát test a možná slovní zásobu na anglický jazyk.

Dny v řádcích ll 10.5., 11.5.2011

13. května 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny hudební výchovu. Myslela jsem si, že budu dopisovat test, na který jsem chyběla, ale nakonec jsem nic nepsala, test budu psát při nejbližších hodinách, příští úterý se neučíme, jdeme do botanické zahrady, na našem gymnáziu probíhají maturitní zkoušky. V úterý jsme o hudební výchově zpívali a hráli na kytary. Baví mě to. Třetí hodinu byla tělesná výchova, nemám ji ráda. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Myslela jsem si, že budeme psát nějaký test nebo diktát, ale nic jsme nepsali, profesorka jen vyzkoušela několik žáků. Pátou hodinu byla chemie. Spolužák měl referát na bezodpadové technologie, poté i spolužačka, ta měla referát na recyklaci odpadu. Poslední vyučovací hodinu, šestou, jsme měli matematiku. Probírali jsme učivo o odchylce dvou rovin. Příští týden, v pondělí, budeme psát z matematiky test, o víkendu se tedy budu muset matematiku učit. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. Ve středu jsme měli první hodinu fyziku, učili jsme se o čase. Druhou vyučovací hodinu původně měl být zeměpis, ale suplovala nám profesorka, která naši třídu neučí, tak jsme mohli dělat, co jsme chtěli. Já jsem psala domácí úkol na matematiku. Matematiku jsme měli třetí hodinu. Opakovali jsme učivo na test. Čtvrtou vyučovací hodinu byl český jazyk - literatura. Tuto hodinu měla spolužačka referát na knihu "Chaloupka strýčka Toma". Následující hodinu, pátou, byl anglický jazyk. Naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, vyzkoušela jednoho, nebo dva žáky. Po anglickém jazyce byla polední pauza. O polední pauze jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si četla pátý díl knihy "Vampýrská akademie". Poslední hodinu, sedmou, byl ve středu dějepis. Při této vyučovací hodině jsme se dívali na nějaký dokument o padesátých letech minulého století. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se na druhý den, na test z biologie a samostatnou práci z informatiky a výpočetní techniky.
 


Dny v řádcích ll 29.3., 30.3.2011

1. dubna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme původně měli mít ve škole první dvě vyučovací hodiny hudební výchovu a měli jsme psát test, ale hudební výchova nakonec nebyla, protože náš profesor měl zkoušku, tak jsme se dívali celá třída na nějaký film. Já jsem přišla do školy ke konci druhé hodiny, předtím jsem byla u zubní lékařky. Třetí vyučovací hodinu byla tělesná výchova, spolužačky hrály softbal, ale já jsem měla omluvenou hodinu, tělesnou výchovu nemám ráda. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Pátou vyučovací hodinu jsme měli chemii. Profesor, kterého máme na chemii, vyzkoušel dvě spolužačky, o týden dříve nepsaly test, poté měla jedna z nich referát na léčiva. Šestou hodinu byla matematika. O matematice jsme počítali slovní úlohy na "sinus", "cosinus", "tangens" a "cotangens". Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, učila jsem se a četla jsem knihu "Váhání", což je druhý díl "Mrazení". Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku, psali jsme test na učivo o jaderných reakcích, řetězových reakcích, jaderném reaktoru, jaderné elektrárně a termonukleárních reakcích, test byl poměrně lehký, doufám, že dostanu nejhůře známku 2. Druhou hodinu byl zeměpis. Při této hodině jsme psali test na slepou mapu, myslím, že budu mít známku 1. Rovněž jsme tuto hodinu dostali opravené testy na slepou mapu, které jsme psali v pondělí, z tohoto testu jsem dostala známku 2. Třetí vyučovací hodinu byla matematika. Při této hodině jsme opakovali učivo na test. Čtvrtou hodinu jsme měli český jazyk - literaturu. Učili jsme se o básnických formách, poté o poezii, začínám ji mít raději než dříve. Pátou vyučovací hodinu byl anglický jazyk. Naše profesorka vyzkoušela ústně spolužačku, poté jsme se učili. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem poslouchala hudbu a četla jsem si. Poslední vyučovací hodinu, sedmou, jsme měli dějepis. Učili jsme se o studené válce. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila se, druhý den jsme psali test z biologie. Večer jsem hrála na počítači mou oblíbenou hru "Život v Bradavicích", která je na motivy knih a filmů "Harry Potter".

Dny v řádcích ll 31.3., 1.4.2011

1. dubna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, vyzkoušela ústně spolužáka, později jsme se učili. Druhou hodinu původně měl být český jazyk - sloh, ale nakonec proběhl český jazyk - literatura. Spolužačka měla referát na knihu "Odvážný mladý muž na létající hrazdě". Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme psali test, doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Při této vyučovací hodině jsem dostala známku 1 ze samostatné práce, jsem ráda, učíme se tvorbu webových stránek. Pátou hodinu byla chemie. Tuto vyučovací hodinu měla nejprve spolužačka druhou část referátu o léčivech, později jsme se učili. Poslední, šestou hodinu, byl německý jazyk. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila jsem se na druhý den do školy, kdy jsme psali test z matematiky a test z dějepisu. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu dějepis, jak jsem se již zmínila, z dějepisu jsme psali test, byl převážně z látky o českých zemích po druhé světové válce, doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Druhou hodinu byla tělesná výchova. Myslela jsem, že budeme ve velké tělocvičně a budeme hrát basketbal, který mě baví, ale nakonec jsme hrály na venkovním hřišti softbal. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu jsme psali z německého jazyka neohlášený diktát, doufám, že z tohoto diktátu dostanu nejhůře známku 2... Čtvrtou hodinu proběhla matematika. Z matematiky jsme psali test na vztahy mezi funkcemi sinus, cosinus, tangens a cotangens. Den předtím jsem se matematiku učila, ale z testu bohužel dostanu špatnou známku. Pátou vyučovací hodinu původně měl být český jazyk - mluvnice, ale měli jsme český jazyk - sloh. Diskutovali jsme na téma školství. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. O polední pauze jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si povídala se spolužačkami a četla jsem si. Poslední vyučovací hodinu jsme dnes ve škole měli fyziku. Nejprve jsme se učili o hvězdách, poté měly dvě spolužačky referát na planety Merkur, Venuše a Mars. Příští týden budeme zřejmě psát test z hudební výchovy, který jsme měli původně psát již před několika týdny, dále budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky, ze které musím dostat dobrou známku.

Dny v řádcích ll 6.1., 7.1.2011

7. ledna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole vyučování od 8:55 hodin, protože nám odpadla hodina anglického jazyka. Druhou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Při této hodině jsme se učili o slohovém útvaru - vyprávění. Třetí hodinu byla biologie. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka na biologii vyzkoušela spolužačku, poté jsme se učili o magmatu. Čtvrtou vyučovací hodinu byla bohužel informatika a výpočetní technika. Tento vyučovací předmět je zřejmě můj nejneoblíbenější. Při této hodině jsme dělali samostatnou práci... Pátou hodinu byla chemie. Myslela jsem si, že budeme psát z chemie test, ale profesor tento test zřejmě úplně zrušil. Tuto vyučovací hodinu vyzkoušel spolužáka, poté jsme se dívali na nějaký dokument o plastech. Poslední hodinu, šestou, jsme měli německý jazyk. Při této hodině mě naše profesorka vyzkoušela ze slovní zásoby, dostala jsem známku 2, kterou, pokud se nezhorším, dostanu rovněž na vysvědčení. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a opakovala jsem si učivo na druhý den do školy. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu dějepis, ze kterého jsme psali test. Z tohoto testu bych měla dostat známku 1, nevím ale, zda tuto známku dostanu na vysvědčení... Druhou hodinu byla tělesná výchova. Tuto hodinu jsme byli spojeni celá třída, bohužel ale s naší profesorkou na tělesnou výchovu, kterou nemám ráda. Hráli jsme basketbal. Třetí hodinu jsme měli německý jazyk. Do konce uzavření klasifikace v tomto pololetí budeme psát z německého jazyka písemnou práci a diktát. Čtvrtou hodinu byla matematika. Z matematiky náš profesor vyzkoušel dvě spolužačky, poté jsme opakovali učivo, které bude v čtvrtletní písemné práci. Pátou vyučovací hodinu byl český jazyk - mluvnice. Při této hodině jsme opakovali stavbu věty. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla na základní školu pro bratra, kde jsem nějakou dobu čekala. Po zveřejnění tohoto článku budu hrát na počítači hru. Nevím, kdy zde zveřejním nějaké další články, na příští týden máme ve škole nahlášené 2 testy, 1 čtvrtletní písemnou práci, diktát, několik zkoušení a mnoho dalšího, celou sobotu a neděli a následující týden se budu učit...

Dny v řádcích ll 4.1., 5.1.2011

7. ledna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny výtvarnou výchovu. Při těchto hodinách jsme dodělávali práce, já jsem z jedné dostala známku 1. Třetí hodinu původně měla být tělesná výchova, ale suploval nám profesor, kterého máme na chemii. Tělesná výchova není můj oblíbený předmět, proto jsem byla ráda. Z chemie jsme původně měli psát test (z učiva o bílkovinách a makromolekulárních látkách), ale profesor jej odložil na příští hodinu... Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Pátou hodinu původně měla být chemie, ale suplovala nám profesorka na dějepis. Myslím, že vyzkoušela několik spolužáků, poté jsme se učili o "druhé republice". Poslední hodinu jsme v úterý měli matematiku. Tuto hodinu jsme myslím učili o nepřímé úměrnosti. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla pro bratra na základní školu. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se do školy. Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku. Při této hodině jsme se učili o polovodičích. Příští týden, ve středu, budeme psát z fyziky test. Druhou hodinu původně měl být zeměpis, naše profesorka na zeměpis je ale zřejmě na školním lyžařském výcviku, tuto hodinu nám tedy suplovala profesorka, která naši třídu neučí. Měli jsme volno, byli jsme rádi. Třetí vyučovací hodinu byla matematika, ta mi momentálně jde a chápu ji, proto jsem ráda. Příští týden, v pátek, budeme psát z matematiky čtvrtletní písemnou práci, doufám, že z ní dostanu nejhůře známku 2, abych tuto známku měla na vysvědčení. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - literatura. Spolužačka měla mít na tuto hodinu referát, ale chyběla, a tak jsme se učili o poezii, bohužel. Od této doby nemám ráda poezii. Následující hodinu, pátou, tento den poslední, byl anglický jazyk. Při této vyučovací hodině jsem zjistila, že budu do uzavření klasifikace v tomto pololetí zřejmě ještě dvakrát vyzkoušena... Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem byla v papírnictví, kde jsem si koupila nějaké psací potřeby a pomůcky do školy, později v knihovně, kde jsem vrátila knihu a další jsem si půjčila. Z knihovny jsem jela na základní školu pro mladšího bratra. Doma jsem byla zejména u počítače, rovněž jsem se dívala na televizi.

Dny v řádcích ll 18.10., 19.10.2010

22. října 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu český jazyk - mluvnici. Při této hodině jsme opakovali učivo o shodě podmětu s přísudkem. Druhou hodinu byla občanská výchova. Tuto hodinu jsme se učili o omezení vlastnického práva, bavilo mě to. Příští týden, v pondělí, budeme psát z občanské výchovy test. Třetí vyučovací hodinu jsme původně měli mít zeměpis, ale suplovala nám profesorka, která učí anglický jazyk. Měli jsme být potichu a mohli jsme dělat, co jsme chtěli. Učila jsem se tedy na jiné předměty. Čtvrtou hodinu byla matematika. Při této hodině jsme se učili o soustavách rovnic a slovních úlohách. Pátou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině jsme se učili o fyzikálních vlastnostech minerálů. Příští týden, v pondělí, budeme psát z biologie test. Šestou hodinu byl německý jazyk. Tuto vyučovací hodinu jsme se učili o předložkách německého třetího pádu. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem se učila anglický jazyk a poslouchala hudbu. Osmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný anglický jazyk. Naše profesorka na anglický jazyk vyzkoušela ústně několik žáků, poté jsme se učili. Poslední hodinu, devátou, byla informatika a výpočetní technika. Při této hodině jsme se opět učili v jistém grafickém programu. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se na další dny do školy. V úterý jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny výtvarnou výchovu. Při těchto hodinách jsme dodělávali práce z minulých hodin, dostala jsem známku 1. Třetí hodinu byla tělesná výchova, necvičila jsem. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu profesorka vyzkoušela několik žáků ze slovní zásoby, poté jsme se učili. Pátou hodinu jsme měli chemii. Tuto hodinu jsme se učili o reakcích karboxylových kyselin a alkoholů, rovněž jsme zjistili, že další hodinu chemie, tedy ve čtvrtek, budeme psát test. Poslední vyučovací hodinu, šestou, jsme měli matematiku. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, jak bývá mým zvykem a šla jsem pro bratra do školy. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si, zejména knihu "Mrazení" a učila jsem se na další dny do školy.

Dny v řádcích ll 20.10., 21.10.2010

22. října 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku. Při této hodině jsme psali z fyziky test. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda, z minulého tetsu z fyziky jsem bohužel měla známku 2-. Druhou hodinu byl zeměpis. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka na zeměpis zkoušela spolužáka, poté jsme se učili o hospodářství Evropy. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při této hodině jsme se učili o slovních úlohách, které se počítají pomocí rovnic. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - literatura. Tuto vyučovací hodinu jsme psali test. Pátou hodinu jsme měli anglický jazyk. Naše profesorka na anglický jazyk vyzkoušela několik žáků, poté jsme se učili. Po polední pauze, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, jsme měli sedmou vyučovací hodinu dějepis. Při této hodině jsme se učili o světě po první světové válce. Po vyučování jsem vyzvedla na základní škole bratra. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila jsem se na další den anglický jazyk, německý jazyk a chemii. Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka vyzkoušela několik žáků, poté jsme se učili. Druhou hodinu byl český jazyk - sloh. Při této hodině jsme dostali opravené testy z literatury, které jsme psali o den dříve. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, tento den jsme se v českém jazyce učili o slovotvorných činitelích. Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme se opět učili o fyzikálních vlastnostech minerálů. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Opět jsme pracovali v grafickém programu "Zoner Callisto 5". Příští týden, v pondělí, budeme psát z informatiky a výpočetní techniky test. Pátou vyučovací hodinu jsme měli chemii. Tuto hodinu jsme psali test. Náš profesor nám testy opravil při této hodině, dostala jsem známku 1, jsem ráda. Poslední hodinu, šestou, jsme ve čtvrtek měli německý jazyk. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla pro bratra do školy. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. V sobotu a v neděli budu mít mnoho učení, v pondělí píšeme ve škole čtyři testy (občanská výchova, biologie, německý jazyk, informatika a výpočetní technika) a v úterý jeden test (matematika).

Dny v řádcích ll 4.10, 5.10.2010

8. října 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu český jazyk - mluvnici. Při této hodině jsme opakovali druhy přísudků u vět. Druhou hodinu byla občanská výchova. Tuto hodinu jsme se učili o vlastnictví a dědictví, bavilo mě to. Třetí vyučovací hodinu jsme původně měli mít zeměpis, ale suplovala nám profesorka, kterou obvykle máme na německý jazyk, mohli jsme si dělat, co jsme chtěli. Čtvrtou hodinu byla matematika. O této vyučovací hodině jsme opakovali soustavy rovnic. Další hodinu, pátou, byla biologie. Při biologii naše profosorka vyzkoušela dva žáky, poté jsme se učili o krystalech minerálů a jejich strukturách. Šestou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Při této hodině jsme dostali opravené testy na slovní zásobu, které jsme psali minulý týden, v pátek. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 3. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem se učila anglický jazyk. Osmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný anglický jazyk. Poslední hodinu, devátou, byla informatika a výpočetní technika. Tuto hodinu jsme dělali nějakou práci v grafickém programu "Zoner Callisto 5". Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači a dívala jsem se na televizi. Druhý den, v úterý, jsme měli první dvě vyučovací hodiny výtvarnou výchovu. Tyto hodiny jsme pracovali na výkresech, které budeme příští hodiny výtvarné výchovy dodělávat. Třetí hodinu byla tělesná výchova. Tuto hodinu jsem necvičila. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Při německém jazyce nejprve profesorka vyzkoušela ústně několik žáků, poté jsme opakovali minulý čas v německém jazyce. Následující hodinu, pátou, byla chemie. Při chemii jsme se učili o alkoholech. Poslední vyučovací hodinu, šestou, jsme měli matematiku. Při matematice jsme dostali pracovní listy s devíti rovnicemi, které jsme měli vypočítat. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla do školy pro bratra. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi a učila jsem se na další den do školy anglický jazyk.

Dny v řádcích ll 6.10., 7.10.2010

8. října 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme z fyziky psali minulý týden, v pátek. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 2-, poté jsme se učili o střídavém napětí a proudu v elektrickém obvodu. Druhou hodinu byl zeměpis. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme opakovali soustavy rovnic. Čtvrtou hodinu byla literatura. Tuto hodinu jsme dostali pracovní listy, podle kterých se následující hodiny literatury budeme učit, rovněž jsem tuto hodinu zjistila, ve kterém měsíci budu mít referát na knihu "Pěna dní" od francouzského spisovatele jménem Boris Vian. Pátou vyučovací hodinu jsme měli celá třída anglický jazyk. Při této hodině vyzkoušela naše profesorka ústně několik žáků. Po anglickém jazyce byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně. Tento den jsme měli polední pauzu zkrácenou, protože jsme později měli třídnickou hodinu, kdy jsme řešili fotografie třídy, školní "ekotým" a další. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli dějepis. Při této hodině naše profesorka vyzkoušela spolužačku, poté jsme se učili o výsledcích první světové války. Přští týden, ve středu, budeme psát z dějepisu test. Po vyučování jsem šla do školy pro bratra, poté jsme šli domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se biologii. Další den, ve čtvrtek, jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka ústně vyzkoušela spolužáka. Druhou hodinu byl český jazyk - sloh. Tuto hodinu jsme se opět učili o slohových útvarech. Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině naše profesorka vyzkoušela spolužačku, poté jsme se učili o krystalech a jejich souměrnosti. Příští týden, ve čtvrtek, budeme psát z biologie test. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika, na kterou nám suploval profesor učící anglický jazyk. Následující vyučovací hodinu, pátou, jsme měli chemii. Při této hodině několik žáků dopisovalo test, rovněž jsme se učili o alkoholech. Poslední hodinu, šestou, jsme měli německý jazyk. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla do školy pro bratra. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se německý jazyk.

Dny v řádcích ll 17.6., 18.6.2010

18. června 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme psali test v programu "Excel". Z tohoto testu jsem dostala známku 1, z informatiky a výpočetní techniky budu mít tedy známku 1 na vysvědčení, stejně jako z českého jazyka, německého jazyka, občanské výchovy, dějepisu, matematiky, biologie a hudební výchovy. Známku 2 budu mít z anglického jazyka, zeměpisu, fyziky a chemie. Bohužel nevím, jakou známku dostanu z tělesné výchovy... Druhou hodinu jsme měli ve čtvrtek dějepis. Tuto vyučovací hodinu opravovala naše profesorka testy, které jsme psali v úterý. Bohužel jsem se nedověděla, jakou známku jsem z tohoto testu dostala, předpokládám ale, že jsem dostala známku 1. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu jsme vypracovávali cvičení z učební knihy, zatímco naše profesorka, kterou máme na německý jazyk, ústně zkoušela. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova. Při tělesné výchově jsme hráli se spolužáky softbal, bavilo mě to. Pátou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Celou tuto hodinu jsme vyplňovali cvičení v pracovním sešitě. Poslední hodinu, šestou, jsme ve čtvrtek měli zeměpis. Ze zeměpisu jsme dostali opravené testy, které jsem psali o dva dny dříve, tedy v úterý. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se matematiku. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu již zmiňovanou matematiku. Já a několik spolužáků jsme z matematiky psali test. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, kterou budu mít z matematiky rovněž na vysvědčení, jsem ráda. Druhou hodinu jsme původně měli mít anglický jazyk a třetí hodinu opět matematiku, ale dívali jsme se na "DVD" na nějaký film. Čtvrtou hodinu byla chemie. Z chemie naše profesorka vyzkoušela spolužáka, poté jsme se učili o alkadienech. Poslední vyučovací hodinu, pátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Při této hodině jsme dostali od naší profesorky seznam povinné četby na příští školní rok, poté jsme se dívali na konec již zmiňovaného filmu. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, jak bývá mým zvykem, ale jela jsem domů. Předpokládám, že zítra půjdu do knihovny, půjčit si nějaké knihy. Příští týden, v pátek, odjíždím se spolužáky na třídní výlet k Sázavě.

Dny v řádcích ll 15.6., 16.6.2010

18. června 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Po dlouhé době zde dnes zveřejňuji další články. V úterý jsme původně měli mít ve škole první dvě vyučovací hodiny laboratorní práce z chemie, ale nakonec jsme je měli pouze první hodinu, kdy jsme prováděli elektrolýzu roztoku chloridu sodného. Druhou hodinu byla fyzika. Při této vyučovací hodině jsme nejdříve dostali opravené testy, které jsme psali o den dříve, v pondělí. Tyto testy jsme psali z látky shrnující celé druhé pololetí školního roku, dostala jsem známku 1/2, z fyziky budu mít tedy na vysvědčení známku 2. Třetí vyučovací hodinu jsme měli zeměpis. Ze zeměpisu jsme psali test, který obsahoval učivo o Číně, Japonsku a Asijských tygrech, tedy Jižní Korei, Hongkongu, Singapuru, Taiwanu, Indonésii, Filipínách, Malajsii a Thajsku. Tento test ze zeměpisu byl lehký, o dva dny později, kdy jsme testy dostali opravené, jsem zjistila, že mám známku 1, na vysvědčení ale budu mít bohužel ze zeměpisu známku 2, rovněž jako z fyziky, chemie a anglického jazyka. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Při této hodině jsme vypracovávali nějaká cvičení v pracovních sešitech, zatímco naše profesorka, kterou máme na německý jazyk, ústně zkoušela. Pátou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Tuto hodinu měla splužačka ústní cvičení. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala. Poté jsem se učila na test z dějepisu. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli již zmiňovaný dějepis, ze kterého jsme psali test. Tento test byl myslím lehký, doufám, že budu mít známku 1. Poslední dvě vyučovací hodiny, osmou a devátou, jsme měli hudební výchovu. Tyto hodiny jsme nejprve poslouchali skladbu "Čtyři roční období", poté jsme zpívali. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, četla jsem si a dívala jsem se na televizi. Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině jsme dostali opravené domácí práce, dostala jsem známku 1. Druhou hodinu byla chemie. Při chemii naše profesorka ústně zkoušela spolužačku, poté jsme se učili o reakcích alkenů. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme probírali kvadratické rovnice. Čtvrtou hodinu původně měl být český jazyk - mluvnice, nakonec jsme ale měli český jazyk - sloh. Při této hodině měla spolužačka mluvní cvičení. Pátou vyučovací hodinu byla fyzika. Při fyzice několik žáků psalo test, ostatní se učili o ozónu a vlhkosti vzduchu. Šestou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem jela domů, kde jsem se učila matematiku a slovní zásobu na anglický a německý jazyk, byla jsem nějakou dobu na počítači a dívala jsem se na televizi.

Dny v řádcích ll 21.4. - 23.4.2010

23. dubna 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině jsme se učili o dýchací soustavě. Druhou hodinu původně měla být chemie, ale měli jsme český jazyk - literaturu. Tuto hodinu mělo několik spolužaček referát na jednu z knih, které máme tento školní rok v rámci povinné četby. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme opět dělali geometrii. Čtvrtou hodinu byla chemie. Tuto vyučovací hodinu jsme probírali nové učivo. Pátou vyučovací hodinu jsme původně měli mít fyziku, ale nakonec jsme měli informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme dostali známky ze samostatných prací, na kterých jsme pracovali několik vyučovacích hodin informatiky a výpočetní techniky. Z této samostatné práce jsem bohužel dostala známku 2. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. Ve čtvrtek nám ve škole začínalo vyučování v 8:55 hodin, protože na našem gymnáziu probíhaly příjimací zkoušky. Neměli jsme tedy informatiku a výpočetní techniku, což mi nevadilo. Druhou vyučovací hodinu jsem měli dějepis. Myslela jsem, že naše profesorka, kterou máme na dějepis, bude mít již opravené testy, které jsme psali tento týden, v úterý, ale bohužel je neměla opravené... Třetí hodinu byl německý jazyk. Tuto vyučovací hodinu měla původně naše profesorka, kterou máme na německý jazyk, zkoušet ze slovní zásoby, ale nakonec nezkoušela. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova, já jsem ale necvičila. Protože nám odpadla pátá a šestá vyučovací hodina, tak jsem se šla po tělesné výchově naobědvat do školní jídelny. Poté jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. Dnes jsme měli ve škole opět vyučování od 8:55 hodin, z důvodu příjimacích zkoušek na našem gymnáziu, a tak jsme dnes neměli jednu vyučovací hodinu matematiky. Druhou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Myslela jsem, že naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, bude mít již opravené čtvrtletní písemné práce, které jsme psali tento týden, v pondělí, ale neměla je opravené. Třetí hodinu byla matematika. Tuto vyučovací hodinu jsme opět dělali geometrii. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme původně měli mít chemii, ale nakonec jsme měli biologii, učili jsme se o trávicí soustavě. Poslední vyučovací hodina, český jazyk - literatura nám odpadla, a tak jsem se po vyučování naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem jela domů. Po zveřejnění tohoto článku budu nějakou dobu na počítače, rovněž se budu dívat na televizi a číst si.

Dny v řádcích ll 19.4., 20.4.2010

23. dubna 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji po týdnu další článek! Napíši vám zde o pondělí a úterý. V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme dostali opravené čtvrtletní písemné práce, které jsme psali minulý týden, v pátek. Z této písemné práce jsem dostala známku 1-. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu jsme psali čtvrtletní písemnou práci, bohužel dostanu špatnou známku. Třetí vyučovací hodinu byl český jazyk - mluvnice. Při této hodině jsme psali pravopisné cvičení, ale nemuseli jsme jej odevzdávat k opravě a rovněž jsme dostali opravená pravopisná cvičení, která jsme psali minulý týden, ve středu. Čtvrtou hodinu byla občanská výchova. Při občanské výchově jsme se učili o lidských právech. Pátou vyučovací hodinu jsme původně měli mít biologii, ale suplovala nám profesorka, která nás obvykle učí chemii. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali, myslím, minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 3+. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala. Poté jsem hrála se spolužačkami stolní tenis a opisovala jsem si do sešitu z učební knihy slovní zásobu na německý jazyk. Následující vyučovací hodinu, sedmou, byl již zmiňovaný německý jazyk. Osmou hodinu jsme měli fyziku. Několik žáků dopisovalo z fyziky test, rovněž jsme se učili o zvukových jevech, konkrétně o tónu a výšce tónu. Poslední vyučovací hodinu, devátou, byla tělesná výchova. Při tělesné výchově jsme hráli softbal. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se učila slovní zásobu na německý jazyk a dějepis, rovněž jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. V úterý jsme měli vyučování ve škole od 10:00 hodin, protože jsme neměli laboratorní práce z fyziky nebo z chemie. Třetí vyučovací hodinu jsme měli zeměpis. Při této hodině vyzkoušela profesorka spolužačku a spolužáka. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka vyzkoušela ze slovní zásoby čtyři spolužačky. Pátou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Při této hodině měl spolužák mluvní cvičení. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala. Poté jsem se učila dějepis. Sedmou vyučovací hodinu jsem měli již zmiňovaný dějepis, ze kterého jsme psali test. Doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Poslední dvě vyučovací hodiny, osmou a devátou, byla hudební výchova. Při hudební výchově několik žáků dopisovalo test, rovněž jsme zpívali a hráli na flétny. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si.

Dny v řádcích ll 15.4., 16.4.2010

16. dubna 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této vyučovací hodině jsme opět dělali samostatné práce, které jsme psali v textovém editoru. Druhou hodinu byl dějepis. Tuto vyučovací hodinu jsme se učili o revolucích v letech 1848 - 1849. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Zjistila jsem, že od příštího týdne bude naše profesorka, kterou máme na německý jazyk, zkoušet ze slovní zásoby, v sobotu a v neděli se ji tedy musím učit. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova. Tuto vyučovací hodinu jsme byli celá třída spojeni, já jsem ale necvičila. Pátou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, ústně vyzkoušela, myslím, spolužačku. Poslední hodinu, šestou, byl zeměpis. Při této vyučovací hodině vyzkoušela naše profesorka, kterou máme na zeměpis, spolužáka a spolužačku. V sobotu a v neděli se musím zeměpis učit... Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a rovněž jsem se učila matematiku, ze které jsme dnes psali ve škole čtvrtletní písemnou práci. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Jak jsem se již zmínila, z matematiky jsme psali čtvrtletní písemnou práci. Doufám, že dostanu nejhůře známku 2. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu vyzkoušela profesorka na anglický jazyk několik žáků. Jednoho žáka vyzkoušela ústně z vyprávění nějakého příběhu z učební knihy a ostatní žáci, kteří byli zkoušeni, dostali známku ze zkoušení čtení. Třetí vyučovací hodinu jsme měli opět matematiku. Při této hodině jsme dělali geometrii. Čtvrtou hodinu původně měla být chemie, ale suplovala nám profesorka, kterou obvykle máme na biologii. Nejdříve jsme se tedy nějakou dobu učili biologii a poté jsme se dívali na nějaký film o umělém dýchání. Poslední vyučovací hodinu, pátou, jsme dnes měli ve škole český jazyk - literaturu. Na dnešní hodinu českého jazyka - literatury původně mělo mít několik žáků referát na jednu z knih, kterou máme tento školní rok v rámci povinné četby, ale tento referát neměli, a tak jsme četli básně, které jsme měli za domácí úkol vymyslet na jednu z minulých vyučovacích hodin českého jazyka - literatury. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, jak bývá mým zvykem, ale jela jsem domů, kde jsem se naobědvala. Po zveřejnění tohoto článku budu nějakou dobu na počítači.

Dny v řádcích ll 13.4., 14.4.2010

16. dubna 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Po týdnu zde zveřejňuji další článek. V úterý jsme ve škole měli vyučování od 10:00 hodin, protože jsme neměli laboratorní práce z fyziky nebo z chemie. Třetí vyučovací hodinu jsme měli zeměpis. Při této hodině jsme se opět učili o Asii. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Tuto vyučovací hodinu jsme byli spojeni celá třída. Při německém jazyce jsme dostali opravené písemné práce, které jsme psali minulý týden, ve čtvrtek. Pátou vyučovací hodinu byl český jazyk - sloh. Při této hodině měl spolužák a spolužačka mluvní cvičení. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. Při polední pauze jsem se jako obvykle naobědvala a poté jsem se učila hudební výchovu. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli dějepis. Tuto vyučovací hodinu jsem zjistila, že příští týden, v úterý, budeme psát z dějepisu test. Osmou a devátou hodinu jsme měli v úterý ve škole hudební výchovu. Z hudební výchovy jsme psali test. Z tohoto testu měl každý žák dvě známky, já jsem dostala známky 1, 1, jsem tedy ráda. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se učila chemii, protože jsme druhý den psali z chemie test. Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali o dva dny dříve, z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Druhou hodinu byla chemie. Jak jsem se již zmínila, z chemie jsme psali ve středu test. Doufám, že z tohoto testu dostanu nejhůře známku 2. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme opět dělali geometrii. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - mluvnice. Tuto vyučovací hodinu jsme dostali opravené diktáty, které jsme psali tento týden, v pondělí. Z tohoto diktátu jsem dostala známku 1-. Ve středu jsme při čekém jazyce - mluvnici psali pravopisné cvičení, z tohoto pravopisného cvičení zřejmě bohužel dostanu známku 2. Pátou vyučovací hodinu jsme měli fyziku. Náš profesor, kterého máme na fyziku, ústně zkoušel žáka z našeho gymnázia, který je na invalidním vozíku, a tak do třídy přišel později. Poslední hodinu, šestou, byla informatika a výpočetní technika. Při této vyučovací hodině jsme pracovali na samostatných pracích, které jsme psali v textovém editoru. Po vyučování jsem se naoběvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a rovněž jsem se učila matematiku. Od 15:00 hodin do 16:30 hodin jsem původně měla jít ve středu hrát softbal, ale zůstala jsem doma.

Dny v řádcích ll 8.4., 9.4.2010

9. dubna 2010 v 13:40 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! V tomto článku vám napíši o čtvrtku a dnešku, tedy pátku. Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme pokračovali v samostatných pracích, které momentálně děláme. Druhou hodinu byl dějepis. Tuto vyučovací hodinu jsme se učili opět o českém národním obrození. Třetí vyučovací hodinu byl německý jazyk. Při této vyučovací hodině jsme psali z německého jazyka písemnou práci. Na konci hodiny jsme zpívali německou píseň z učební knihy. Doufám, že z této již zmíněné písemné práce dostanu známku 1. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova. Tělesnou výchovu jsme měli tuto hodinu spojenou celá třída, a tak jsem necvičila. Pátou vyučovací hodinu byl anglický jazyk. Při této vyučovací hodině jsme psali test na slovní zásobu. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Tuto hodinu jsem rovněž zjistila, že přespříští týden, v pondělí, budeme psát z anglického jazyka čtvrtletní písemnou práci. Poslední hodinu, šestou, byl zeměpis. Tuto vyučovací hodinu jsme se neučili, protože jsme se dívali na nějaký film. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si knihu. Rovněž vám napíši o dnešku. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme zjistili, že příští týden, v pátek, budeme psát z matematiky čtvrtletní písemnou práci. Dnes jsme při matematice opět dělali geometrii. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu měla původně naše profesorka ústně zkoušet, ale nakonec žádného žáka nevyzkoušela. Třetí vyučovací hodinu jsme opět měli matematiku. Tuto hodinu jsme měli geometrii, rýsovali jsme různé konstrukce. Na příští týden, pondělí, mám z matematiky domácí úkol. Čtvrtou hodinu byla chemie. Při této vyučovací hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, v úterý. Myslela jsem si, že z tohoto testu dostanu špatnou známku, ale nakonec jsem dostala známku 2. Poslední vyučovací hodinu, pátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Při této hodině jsme četli básně, které jsme měli za domácí úkol vymyslet již na předpředminulý týden. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, ale jela jsem domů. Po zveřejnění tohoto článku budu nějakou dobu na počítači. Později, od 15:00 hodin do 16:30 hodin jdu hrát softbal.

Dny v řádcích ll 6.4., 7.4.2010

9. dubna 2010 v 13:40 | Eva |  Dny v řádcích
Po devíti dnech zde zveřejňuji další článek. Tento článek bude o úterý a středě. V úterý jsme původně měli mít ve škole první vyučovací hodinu laboratorní práce z chemie a druhou vyučovací hodinu laboratorní práce z fyziky, ale nakonec jsme měli obě tyto hodiny fyziku. Jsem ráda, že jsme se neučili, protože jsme se dívali na nějaký film. Při této hodině nám dal náš profesor, kterého máme na fyziku, opravené testy, které jsme psali minulý týden, v úterý. Myslela jsem si, že z tohoto testu dostanu špatnou známku, ale nakonec jsem dostala známku 2-. Třetí vyučovací hodinu byl zeměpis. Obávala jsem se, že naše profesorka, kterou máme na zeměpis, bude tuto hodinu zkoušet, ale nakonec nezkoušela, učili jsme se o Asii. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Myslela jsem si, že budeme psát z německého jazyka písemnou práci, ale zjistila jsem, že ji budeme psát o dva dny později. Při této vyučovací hodině jsme odevzdávali domácí úkoly z německého jazyka. Pátou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Při této hodině měl mít původně spolužák mluvní cvičení, ale neměl jej připravené. Nepamatuji si již, co jsme se tuto vyučovací hodinu učili... Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. O polední pauze jsem se jako obvykle naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem se učila dějepis, protože jsem si myslela, že naše profesorka, kterou máme na dějepis, bude zkoušet. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný dějepis. Naše profesorka vyzkoušela spolužáka, který nepsal test a poté jsme se učili o českém národním obrození. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, v úterý. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 2-. Nesmím zapomenout, že na příští týden, na úterý, musím mít do školy třetí díl učební knihy na dějepis. Poslední dvě vyučovací hodiny, tedy osmou a devátou, jsme měli v úterý hudební výchovu. Původně jsme měli psát z hudební výchovy test, o kterém jsem vůbec nevěděla, nakonec jsme jej ale nepsali, budeme jej psát příští týden, v úterý. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači a dívala jsem se na televizi. Druhý den, ve středu, jsme neměli vyučování, protože žáci posledních ročníků našeho gymnázia psali maturitní písemné práce, a tak jsme šli do areálu botanické zahrady, kde jsme pozorovali kroužkování ptáků. Poté jsme se procházeli a někteří stavěli ptačí hnízda. Odpoledne jsem šla do knihovny, kde jsem si půjčila čtyři knihy, dvě od spisovatele se jménem Darren Shan a dvě od spisovatelky jmenující se Agatha Christie. Z knihovny jsem jela domů, kde jsem se naobědvala, byla jsem nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si jednu z knih, které jsem si půjčila v knihovně a učila jsem se slovní zásobu na anglický jazyk. Od 15:00 hodin do 16:30 hodin jsem hrála softbal. Večer jsem se učila německý jazyk a opět slovní zásobu na anglický jazyk.

Kam dál