Únor 2010

Dny v řádcích ll 22.2. - 24.2.2010

24. února 2010 v 17:00 | Eva |  Dny v řádcích
V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Myslela jsem si, že tuto hodinu budu psát z matematiky test, protože jsem v den, kdy jej ostatní spolužáci psali, nebyla ve škole. V pondělí jsem ve škole zjistila, že tento test budu psát ve středu. Druhou hodinu byl anglický jazyk, zítra bude naše profesorka z anglického jazyka zkoušet, musím se dnes učit. Třetí vyučovací hodinu byl český jazyk - mluvnice. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Čtvrtou hodinu byla občanská výchova. Pátou hodinu jsme měli biologii. Při této vyučovací hodině jsme se opět učili o tělních tekutinách. Na příští týden, pondělí, mám z biologie domácí úkol. Následující hodinu, šestou, jsme měli polední pauzu. V této době jsem se jako obvykle naobědvala a poté jsem se učila německý jazyk a fyziku. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný německý jazyk. Tuto hodinu jsme psali písemnou práci. Osmou hodinu byla fyzika. Myslela jsem si, že budeme psát z fyziky test, ale nakonec jsme jej nepsali. Poslední vyučovací hodinu, devátou, byla tělesná výchova. Při této hodině jsme hrály basketbal. V úterý jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny laboratorní práce z chemie. Při těchto dvou hodinách jsme počítali různé úlohy a rovnice... Třetí hodinu byl zeměpis. Původně jsme v úterý měli psát ze zeměpisu test, ale nakonec jsme jej nepsali. Čtvrtou vyučovací hodinu byl německý jazyk. Při této hodině jsme dostali opravené písemné práce, které jsme psali v pondělí. Z této písemné práce jsem dostala známku 1, jsem ráda. Pátou hodinu byl český jazyk - sloh. Při této vyučovací hodině měl spolužák mluvní cvičení. Obvykle nám v úterý končí vyučování v 16:05 hodin, ale včera jsme měli pouze pět vyučovacích hodin, protože večer se konal maturitní ples studentů z našeho gymnázia. Z tohoto důvodu nám dnes ve škole začínalo vyučování v 10:00 hodin, a tak jsme neměli biologii a chemii. Třetí vyučovací hodinu byla matematika. Dnes jsem měla psát z matematiky test, ale opět jsem jej nepsala, zřejmě jej budu psát v pátek. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - mluvnice. Pátou vyučovací hodinu jsme měli fyziku. Myslela jsem si, že budeme psát z fyziky test, ale nepsali jsme jej. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. Při polední pauze jsem se jako obvykle naobědvala. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli informatiku a výpočetní techniku. Po vyučování jsem měla jít hrát softbal, ale musím se učit dějepis, zeměpis a anglický jazyk, a tak jsem tam opět nešla.

Dny v řádcích ll 17.2. - 19.2.2010

19. února 2010 v 15:05 | Eva |  Dny v řádcích
Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině jsme se učili o tělních tekutinách. Druhou hodinu byla chemie. Tuto vyučovací hodinu jsme dostali oznámkované testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 2. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme se učili rozšiřovat lomené výrazy. Čtvrtou hodinu byla fyzika. Tuto vyučovací hodinu náš profesor, kterého máme na fyziku, zkoušel spolužačku a spolužáka. Pátou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - mluvnici. Při této hodině jsme psali test, mám jej celý správně... Šestou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Tuto hodinu jsme dostali výsledky samostatné práce, kterou jsme psali minulý týden, ve čtvrtek. Z této samostatné práce jsem dostala známku 1-. Odpoledne, od 15:00 hodin do 16:30 hodin jsem měla mít softbal, ale nakonec jsem tam nešla, protože jsem se učila na test ze zeměpisu, který jsme psali ve škole druhý den. Ve čtvrtek jsme měli první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Druhou hodinu byl dějepis. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka, kterou máme na dějepis, vyzkoušela pět žáků - tři z těchto žáků dostali známku 5 a dva žáci měli známku 2. Příští týden, ve čtvrtek, budeme psát z dějepisu test. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Při této hodině jsme dostali oznámkované testy na slovní zásobu, které jsme psali v pondělí. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Příští týden, v pondělí, budeme psát z německého jazyka písemnou práci. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova. Pátou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, ústně vyzkoušela, myslím, dva žáky. Poslední hodinu, šestou, byl zeměpis. Při této vyučovací hodině jsme psali ze zeměpisu test. Doufám, že z tohoto testu dostanu nejhůře známku 2. Příští týden, v úterý, budeme psát ze zeměpisu další test. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem se učila na test z matematiky, který jsem dnes měla ve škole psát. Dnes ráno mi ale nebylo dobře, a tak jsem do školy nešla...

Dny v řádcích ll 15.2., 16.2.2010

16. února 2010 v 18:10 | Eva |  Dny v řádcích
V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme se učili rozšiřovat lomené výrazy. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, opět vyzkoušela nejméně jednoho spolužáka. Třetí hodinu jsme měli český jazyk - mluvnici. Tuto hodinu jsme probírali rozbor vět, ve středu budeme psát na toto učivo test, musím se tedy později učit. Čtvrtou hodinu byla občanská výchova. Pátou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této vyučovací hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Následující hodinu, šestou, jsme měli polední pauzu. Již po několikáté jsem se o polední pauze nešla naobědvat do školní jídelny. Sedmou vyučovací hodinu byl německý jazyk. Osmou hodinu jsme měli fyziku. Při této vyučovací hodině náš profesor, kterého máme na fyziku, ústně zkoušel tři spolužačky, které minulý týden, v pondělí, nepsaĺy test. Poslední hodinu byla tělesná výchova. Nebylo mi dobře, a proto jsem necvičila. Dnes jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny laboratorní práce z fyziky. Při těchto hodinách jsme měřili elektrický proud a napětí v elektrickém obvodu. Třetí hodinu byl zeměpis. Při této vyučovací hodině jsem zjistila, že ve čtvrtek budeme psát ze zeměpisu test, o čemž jsem již věděla, ale příští týden, v úterý, budeme psát ze zeměpisu další test. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu jsme psali test na slovní zásobu a diktát. Myslím, že z již zmíněného testu dostanu známku 1, ale z diktátu zřejmě budu mít bohužel horší známku. Pátou hodinu byl český jazyk - sloh. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. V tuto dobu jsem se naobědvala ve školní jídelně a potom jsem si četla knihu od mé oblíbené spisovatelky Agathy Christie. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli dějepis. Při této hodině jsme dostali opravený test, který jsme psali minulý týden, ve čtvrtek. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Poslední dvě vyučovací hodiny byla hudební výchova. Při jedné z těchto hodin jsme psali test, ze kterého jsem rovněž dostala známku 1. Zítra zde zřejmě nezveřejním žádný článek, protože mi končí ve škole vyučování ve 13:30 hodin a poté mám softbal.

Dny v řádcích ll 12.2. - 14.2.2010

14. února 2010 v 18:15 | Eva |  Dny v řádcích
V pátek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme probírali nové učivo - krácení lomených výrazů. Příští týden, v pátek, budeme psát z matematiky test. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, opět ústně zkoušela. Tentokrát jsem si byla téměř na sto procent jista, že bude zkoušet mě, ale nakonec vyzkoušela myslím, dvě spolužačky. Třetí vyučovací hodinu jsme měli opět matematiku. Tuto hodinu matematiky jsme probírali stejné učivo, jako předchozí hodinu. Čtvrtou hodinu byla chemie. Při této vyučovací hodině jsme dostali nové učební knihy a poté jsme se učili redoxní děje a jejich využití... Poslední vyučovací hodinu, tedy pátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Po vyučování jsem opět nešla na oběd do školní jídelny, ale jela jsem domů. Původně jsem měla jít v pátek na softbal, který mi začínal v 15:00 hodin a končil v 16:30 hodin, ale nakonec jsem tam nešla. Doma jsem byla na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. Druhý den, v sobotu, jsem ráno vstala a nějakou dobu jsem se dívala na televizi. Rovněž jsem si četla a byla jsem na počítači. Mimo jiné jsem se chvíli učila zeměpis, ze kterého budeme psát ve čtvrtek test. Odpoledne, v 15:00 hodin si pro mě a pro bratra přijel otec. Nejdříve jsem jeli do obchodního domu "EUROPARK", kde otec bratrovi koupil nějaké dvě hračky a poté jsem jeli do obchodního domu "TESCO". Zde jsem se byla podívat v prodejnách "JENNYFER", "Terranova" a "NewYorker". Nakonec jsme se najedli u "McDonald´s"... Domů jsem přijeli v 19:00. Dnes jsem dopoledne jela s matkou opět do obchodního domu "TESCO". Zde mi matka koupila v prodejně "Terranova" nějaké oblečení: dvě mikiny - šedou a modrou, bílé tričko se stříbrným nápisem "Terranova", šedorůžové krásné tílko a šedé teplákové kalhoty. V prodejně "DEICHMANN" mi matka koupila sportovní obuv na softbal a batoh a z prodejny "H&M" mám nové tričko. Prošly jsem rovněž další prodejny a najedly jsme se nejdříve u "KFC" a poté jsme byli u "McDonald´s". Odpoledne jsem šla s matkou a s bratrem na oběd do restaurace.

Dny v řádcích ll 11.2.2010

11. února 2010 v 14:25 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! Již po přečtení názvu tohoto článku jste určitě zjistili, že vám napíši o dnešku. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Tuto hodinu jsme psali test, doufám, že z již zmiňovaného testu dostanu známku 1. Druhou hodinu byl dějepis. Při této vyučovací hodině jsme rovněž psali test. Tento test byl velmi lehký, doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1... Třetí vyučovací hodinu byl německý jazyk. Čtvrtou hodinu jsme původně měli mít tělesnou výchovu, ale nakonec jsme měli chemii. Tuto vyučovací hodinu jsme se neučili, protože jsme psali nějaký dotazník. Následující hodinu, pátou, byl anglický jazyk. Myslela jsem si, že mě dnes bude naše profesorka ústně zkoušet, ale nakonec vyzkoušela dvě spolužačky. Obvykle míváme každý čtvrtek šestou hodinu zeměpis, ale dnes jsme zeměpis neměli, protože byl přesunut ze dneška na včerejšek, kdy jsme jej měli třetí vyučovací hodinu, jak jsem již psala v minulém článku. Vyučování nám tedy dnes ve škole skončilo již v 12:35 hodin. Po vyučování jsem se nešla naobědvat do školní jídelny, jako obvykle, ale jela jsem domů. Od té doby, kdy jsem přijela domů, jsem na počítači. Dnes jsem již zveřejnila na blogu dva články. Na zítra se musím do školy učit pouze matematiku a anglický jazyk, a tak zde, na blogu, dnes budu velmi dlouho. Po zveřejnění tohoto článku napíši nějaké komentáře na své oblíbené blogy, najím se a budu si číst. Určitě se rovněž budu dívat na televizi. Zítra máme ve škole pouze pět vyučovacích hodin - dvě hodiny matematiky, anglický jazyk, chemii a český jazyk - literaturu. Zítra odpoledne mám opět od 15:00 do 16:30 hodin softbal, a tak zde budu pouze večer, ale nevím, zda zde zítra zveřejním nějaký další článek. Na příští školní týden máme momentálně nahlášeny pouze dva testy, v sobotu a v neděli se tedy nebudu muset dlouho učit.

Dny v řádcích ll 9.2., 10.2.2010

11. února 2010 v 14:05 | Eva |  Dny v řádcích
Napíši vám článek o úterý a středě. V úterý jsme měli ve škole vyučování od 10:00, protože jsme neměli laboratorní práce z fyziky nebo z chemie. Třetí vyučovací hodinu byl zeměpis. Při této hodině měly dvě skupiny spolužáků referáty na Argentinu a Falklandy. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Následující hodinu, pátou, jsme měli český jazyk - sloh. Tuto vyučovací hodinu měl spolužák mluvní cvičení. Po této hodině byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala a potom jsem se učila hudební výchovu. Sedmou vyučovací hodinu byl dějepis. Osmou a devátou hodinu jsme měli hudební výchovu. Při této vyučovací hodině jsme původně měli psát test, ale nakonec jsme jej nepsali a budeme jej psát příští týden, v úterý. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se učila biologii a chemii. Další den, tedy ve středu, jsme měli první vyučovací hodinu biologii. Tuto hodinu jsme psali test. Myslím, že z tohoto testu dostanu známku 1. Druhou hodinu byla chemie. Při této vyučovací hodině jsme také psali test. Tento test byl velmi těžký, doufám, že z již zmíněného testu dostanu nejhůře známku 2... Třetí vyučovací hodinu jsme původně měli mít matematiku, ale nakonec jsme měli zeměpis. Při této hodině jsme si psali pojmy na slepou mapu Jižní Ameriky. Příští týden, ve čtvrtek, budeme psát ze zeměpisu test. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - mluvnice. Při této vyučovací hodině jsme dostali oznámkovaná pravopisná cvičení, která jsme psali v pondělí. Z tohoto pravopisného cvičení jsem dostala známku 1, jsem ráda. Pátou vyučovací hodinu jsme měli fyziku. V pondělí jsme z fyziky psali test a již v úterý jsme jej dostali oznámkován. Z tohoto testu mám známku 1/2, jsem ráda. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala a potom jsem se učila informatiku a výpočetní techniku. Sedmou vyučovací hodinu byla již zmíněna informatika a výpočetní technika. Tuto hodinu jsme psali test, ze kterého jsem dostala známku 2. Po vyučování jsem jela na softbal, kde jsem již dvakrát nebyla. Trval od 15:00 do 16:30 hodin. Po jeho skončení jsem jela domů, kde jsem se na druhý den učila dějepis, ze kterého jsem dnes psali test.

Dny v řádcích ll 8.2.2010

8. února 2010 v 16:55 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes vám opět napíši další článek do této rubriky. Ve škole jsme měli první vyučovací hodinu matematiku. Učili jsme se lomené výrazy, tuto učební látku jsem nepochopila, a tak se ji budu muset doma naučit. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto hodinu jsme psali test na slovní zásobu, ze kterého jsem později dostala známku 1. Naše profesorka rovněž měla původně dnes z anglického jazyka ústně zkoušet, ale nakonec nikoho nezkoušela, příští vyučovací hodinu, tedy ve čtvrtek, zřejmě již zkoušet bude... Třetí hodinu jsme měli český jazyk - mluvnici. Při této vyučovací hodině jsme psali pravopisné cvičení, doufám, že z již zmíněného pravopisného cvičení budu mít nejhůře známku 2. Čtvrtou vyučovací hodinu byla občanská výchova. Tuto hodinu jsme dodělávali nějaký výkres, který jsem si ale nakreslila již včera, a tak jsem jej pouze doupravila... Pátou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině naše profesorka, kterou máme na biologii, vyzkoušela dva spolužáky a potom jsme se učili o tělních tekutinách. Jak jsem se již zmiňovala v minulém článku, pozítří, tedy ve středu, budeme psát z biologie test. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. Já jsem si na dnešek před několika dny oběd odhlásila, a tak jsem si ve škole koupila něco k jídlu a k pití. O polední pauze jsem se také učila fyziku. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Při této hodině jsme hráli nějakou hru, kterou nakonec vyhrála spolužačka. Z německého jazyka si musím na zítra dopsat školní sešit. Osmou hodinu byla fyzika. Při této vyučovací hodině jsme psali test, který ale byl nenahlášen. Myslím, že z tohoto testu dostanu známku 1 nebo 2. Poslední vyučovací hodinu měla být původně tělesná výchova, ale tato hodina nám odpadla, jsem ráda. Po zveřejnění tohoto článku zde nějakou dobu budu. Zítra máme ve škole vyučování od 10:00, protože nebudeme mít laboratorní práce z fyziky nebo z chemie, a tak zde zřejmě budu i ráno, ale nejsem si tím jista, protože zítra také budeme psát test z hudební výchovy, musím se tedy učit.

Dny v řádcích ll 6.2., 7.2.2010

7. února 2010 v 13:35 | Eva |  Dny v řádcích
Včera ráno jsem vstala poměrně brzy, protože jsem s matkou jela do obchodního domu "TESCO". Nejprve jsme se najedly v "KFC" a potom jsme procházely různými prodejnami. V prodejně "NewYorker" mi matka koupila krásnou bundu (za 809 Kč), ale je jarní - podzimní, budu ji tedy nosit při teplejším počasí. Poté mi v prodejně "Terranova" koupila za 299 Kč sluneční brýle. Byly jsme se rovněž podívat v prodejnách "Kenvelo", "Jennyfer", "H&M", "C&A" a "Rip Curl". Mimo jiné jsme byly u "McDonald´s". Uvnitř supermarketu "TESCO" mi matka koupila nějaké sešity a psací potřeby do školy. Domů jsme přijely odpoledne a v 15:00 jsem šla ven s otcem. Jela jsem s ním také do obchodního domu "TESCO", otec mi zde koupil další datadisk do mé oblíbené hry, která je na "DVD" a jmenuje se "The Sims 2". Již zmíněný datadisk se jmenuje "The Sims 2 Život v bytě" a přidal mi nějaké peníze na datadisk "The Sims 2 Roční období". Postupem doby chci mít všechny datadisky a minidatadisky k této mé oblíbené hře. Včera jsem rovněž zjistila, že v pátek vyšel první minidatadisk ke hře "The Sims 3", který se jmenuje "The Sims 3 Koníčky a povolání". Tento minidatadisk, a také datadisk "The Sims 3 Cestovní horečka" si chci někdy koupit. S otcem jsem včera byla u "McDonald´s". Domů jsme přijeli okolo sedmé hodiny, navečeřela jsem se, a nainstalovala jsem si již zmíněné dva datadisky. Těším se, až budu "The Sims 2" opět hrát, ale předpokládám, že nejdříve v pátek, protože do té doby budu mít do školy mnoho učení. Napíši vám něco o dnešku. Ráno jsem vstala okolo půl deváté, nasnídala jsem se a potom jsem se bohužel musela učit. Nejdříve jsem se naučila anglický jazyk, ze kterého zítra píšeme test na slovní zásobu a naše profesorka bude z anglického jazyka ústně zkoušet, potom jsem se naučila český jazyk. Zítra budeme psát z českého jazyka pravopisné cvičení. Také jsem se učila hudební výchovu, ze které budeme psát test v úterý a začala jsem se učit dějepis. Z dějepisu budeme psát test ve čtvrtek. Po zveřejnění tohoto článku se podívám na své oblíbené blogy, ale potom se budu muset jít opět učit. Mám nějaké domácí úkoly do školy.

Dny v řádcích ll 5.2.2010

5. února 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Tuto hodinu jsme se učili lomené výrazy, vůbec jsem je nepochopila, budu se tedy muset o víkendu matematiku učit, a to i proto, že z matematiky momentálně nemáme nahlášen žádný test nebo písemnou práci... Vůbec nevím, jak se stihnu přes sobotu a neděli naučit na pondělní test z anglického jazyka a pravopisné cvičení z českého jazyka, úterní test z hudební výchovy, středeční testy z biologie, chemie a informatiky a výpočetní techniky a čtvrteční test z dějepisu. Těchto šest testů máme nahlášených, možná budeme psát rovněž test z fyziky, musím tedy počítat příští týden se sedmi testy (pokud nám naši profesoři nenahlásí nějaké další) a jedním pravopisným cvičením... V sobotu jdu na čtyři hodiny ven s otcem, budu mít tedy o tyto čtyři hodiny méně času na učení a to se nezmiňuji o domácích úkolech! Myslím ale, že i takto bych mohla zvládnout všechny zmíněné testy a pravopisné cvičení, bez testu z dějepisu. V testu z dějepisu bude toto učivo: "Boj anglických osad v Severní Americe za nezávislost", "Počátky budování Spojených států amerických", "Francie před revolucí", "Vítězství revoluce", "Vyvrcholení revoluce" a "Sestup revoluce". Ve svém sešitě na dějepis mám toto učivo na mnoho stránek. Druhou vyučovací hodinu byl anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka na anglický jazyk, která je zároveň také naší třídní profesorkou, zkoušela ústně dva spolužáky a spolužačku. Mě bude zřejmě zkoušet ústně v pondělí. Třetí hodinu jsme měli opět matematiku. Tuto vyučovací hodinu náš profesor na matematiku zkoušel spolužačku a dva spolužáky. Následující hodinu, čtvrtou, byla chemie. Původně jsme dnes měli psát z chemie test, ale nakonec jsme jej naštěstí nepsali. Budeme jej psát příští týden, ve středu, spolu s testy z biologie a informatiky a výpočetní techniky, jak jsem se již zmínila v tomto článku. Poslední vyučovací hodinu, pátou, byl český jazyk - literatura. Při této hodině jsem měla se třemi spolužačkami referát na knihu "Hrdý Budžes", kterou napsala spisovatelka Irena Dousková. Tuto knihu máme tento školní rok v rámci povinné četby. Za již zmíněný referát jsme dostaly známky 1. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a potom jsem jela domů. Původně jsem dnes měla mít od 15:00 softbal, ale opět jsem tam nešla. Příští týden, ve středu, tam již ale musím jít. Dnes budu na počítači do večera.

Dny v řádcích ll 4.2.2010

4. února 2010 v 15:40 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině naše profesorka zkoušela několik spolužáků a poté jsme se učili. Zjistila jsem, že test, který jsme původně měli psát příští týden, ve čtvrtek, budeme psát již o den dříve... Druhou hodinu byl dějepis. Tuto vyučovací hodinu jsme se učili o Napoleonovi Bonaparte... Třetí hodinu jsme měli německý jazyk. Čtvrtou vyučovací hodinu byla tělesná výchova. Nebylo mi dobře, a proto jsem necvičila. Zatímco ostatní spolužačky cvičily, já jsem si četla knihu od mého oblíbeného autora Darrena Shana, která se jmenuje "Zabijáci úsvitu". Je to již devátý díl z řady knih. Celá tato řada je výborná, takto již zmíněnou knihu popsala známá spisovatelka Joanne Kathleen Rowling: "Úchvatná kniha... zápletka plná zvratů, které vás navnadí na další pokračování". Já s Joanne Kathleen Rowling samozřejmě souhlasím..., neznám mnoho lepších knih. Vrátím se ale zpět ke dnešku. Po tělesné výchově následoval anglický jazyk. Tuto hodinu naše profesorka na anglický jazyk, která je zároveň naše třídní profesorka, nejprve ústně vyzkoušela dvě spolužačky, které měly jako téma svůj oblíbený film a poté vyzkoušela dva spolužáky a jednu spolužačku ze čtení, přesněji z nějakého článku z učební knihy. Musím se na zítra učit anglický jazyk, protože naše profesorka bude opět zkoušet. Poslední vyučovací hodinu, šestou, jsme měli zeměpis. Tuto hodinu měly opět dvě skupiny spolužáků referáty na státy Jižní Ameriky - tentokrát na Chile, Paraguay a Uruguay. Při této vyučovací hodině do třídy na nějakou dobu přišla ředitelka našeho gymnázia, a také školní inspekce. Přespříští týden budeme psát zřejmě ze zeměpisu test. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a potom jsem jela domů. Od té doby, kdy jsem přijela domů, jsem na počítači. Podívala jsem se na své oblíbené blogy a po zveřejnění tohoto článku se budu muset učit chemii, ze které zítra budeme psát test, rovněž mám nějaké jiné povinnosti do školy.

Dny v řádcích ll 3.2.2010

3. února 2010 v 15:10 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes jsme ve škole měli první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině profesorka zkoušela dvě spolužačky a poté jsme se učili o svalech. Příští týden, ve středu, budeme psát z biologie test. Druhou hodinu byla chemie. Tuto hodinu jsme se učili soli, pozítří, tedy v pátek, budeme psát z chemie test. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při této hodině někteří spolužáci psali test a my ostatní jsme se učili. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - mluvnice. Tuto vyučovací hodinu jsme původně měli psát pravopisné cvičení, ale nakonec jej budeme psát v pondělí. Následující hodinu, pátou, jsme měli fyziku. Náš profesor, kterého máme na fyziku, přišel do třídy o několik minut později a zadal nám nějakou samostatnou práci. Prý se měl za několik minut vrátit, protože musel být na nějaké schůzi v ředitelně, ale ta zřejmě trvala déle, protože se již do konce vyučovací hodiny vůbec nedostavil... Původně jsem si myslela, že budeme dnes psát z fyziky test, budeme jej ale tedy psát nejdříve v pátek, kdy prý budeme mít místo jedné vyučovací hodiny matematiky již zmíněnou fyziku. Šestou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Při této vyučovací hodině jsme původně měli psát test, ale naštěstí jej budeme psát příští týden, ve čtvrtek..., jsem ráda. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. V 15:00 hodin mi začal softbal, kam jsem dnes původně měla jít, ale nakonec jsem tam nešla, protože se dnes musím učit chemii, ze které v pátek píšeme test, jak jsem se již jednou v tomto článku zmiňovala. Domů jsem přijela okolo druhé hodiny a od té doby jsem na počítači. Po dopsání tohoto článku zde nějakou dobu budu, podívám se na své oblíbené blogy, ale poté se budu muset učit chemii, také mám ještě nějaké povinnosti do školy.

Dny v řádcích ll 2.2.2010

2. února 2010 v 17:30 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes jsem vstala v 5:55 hodin, vyčistila jsem si zuby, oblékla jsem se, nasnídala jsem se a poté jsem byla nějakou dobu na počítači. Ve škole nám začínalo vyučování v 10:00, protože jsme neměli laboratorní práce z fyziky nebo z chemie, a proto jsem ráno byla doma déle. Na autobusovou zastávku jsem šla okolo osmé hodiny a dojela jsem do školy. Protože ve třídě, kde jsme měli mít třetí hodinu, byli nějací žáci, kteří se učili, tak jsem byla na chodbě a četla jsem si knihu "Tři muži na toulkách", což je volné pokračování knihy "Tři muži ve člunu o psu nemluvě". V 10:00 hodin nám začalo vyučování, jak jsem již napsala. Tuto vyučovací hodinu byl zeměpis. Dvě skupiny spolužáků měly referáty na dva státy Jižní Ameriky - Peru a Bolívii. Čtvrtou hodinu jsme měli německý jazyk. Při této hodině jsme dostali opravené testy na slovní zásobu, které jsme psali včera. Z tohoto testu jsem naštěstí dostala známku 2, jsem ráda, protože jsem se obávala, že mi naše profesorka napíše známku 3... Pátou vyučovací hodinu byl český jazyk - sloh. Tuto hodinu měla jedna spolužačka mluvní cvičení a ve zbytku hodiny jsme četli některé domácí úkoly. Následující hodinu jsme měli polední pauzu. Při té jsem se jako obvykle naobědvala a potom jsem se učila dějepis. Po polední pauze byla hodina již zmiňovaného dějepisu, naše profesorka měla původně zkoušet, nakonec vyzkoušela tři spolužáky. Poslední dvě vyučovací hodiny jsme měli hudební výchovu. Tento školní rok měla naše polovina třídy hudební výchovu poprvé, protože na našem gymnáziu mají třídy ve třetím ročníku vždy pouze jedno školní pololetí hudební výchovu a druhé školní pololetí výtvarnou výchovu. Naše polovina třídy má toto školní pololetí na hudební výchovu profesora. V prvním a ve druhém ročníku jsme měli profesorku. Příští týden budeme psát z hudební výchovy test, o víkendu se ji tedy budu muset učit. Ze školy jsem jela domů. Doma jsem šla na počítač a navštívila jsem mé oblíbené blogy. Po dopsání tohoto článku se budu muset učit, protože zítra budeme psát test z informatiky a výpočetní techniky. Zítra odpoledne, po vyučování mám softbal, nečekejte tu ode mě tedy žádný nový zveřejněný článek.

Dny v řádcích ll 1.2.2010

1. února 2010 v 17:10 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes vám píši poprvé článek do této rubriky. Ráno jsem vstala v 5:55 hodin, vyčistila jsem si zuby, oblékla jsem se, nasnídala jsem se, potom jsem ještě byla nějakou dobu na počítači a před sedmou hodinu jsem šla na autobusovou zastávku. Ve škole jsme měli první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Myslela jsem si, že z tohoto testu dostanu známku 2, ale nakonec jsem dostala známku 1, jsem ráda. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto hodinu naše profesorka na anglický jazyk zkoušela, měli jsme vyprávět o našem oblíbeném filmu, ale mě nevyzkoušela, vyzkouší mě tedy zřejmě ve čtvrtek, kdy máme další vyučovací hodinu anglického jazyka. Třetí hodinu jsme měli český jazyk - mluvnici. Při této hodině jsme psali pravopisné cvičení, ale naštěstí nebylo na známky. Čtvrtou vyučovací hodinu byla občanská výchova. Tuto hodinu měla jedna spolužačka referát a ve zbytku vyučovací hodiny jsme se učili o zdravém životním stylu. Na příští týden mám z občanské výchovy domácí úkol. Pátou hodinu jsme měli biologii. Při této vyučovací hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, měla jsem nejvyšší počet bodů, jsem ráda... Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala a potom jsem se učila německý jazyk a fyziku. Po polední pauze jsme měli již zmiňovaný německý jazyk. Tuto hodinu jsme psali test na slovní zásobu, obávám se, že dostanu známku 3... Z německého jazyka mám na zítřek domácí úkol. Osmou vyučovací hodinu byla fyzika. Při této hodině jsme se učili o elektrickém proudu. Poslední hodinu byla tělesná výchova, tuto vyučovací hodinu jsme hrály volejbal. Když jsem přijela domů ze školy, tak jsem šla k počítači. Po dopsání tohoto článku se půjdu podívat na mé oblíbené blogy a napíši jim nějaké komentáře. Rovněž mám nějaké povinnosti do školy. Zítra máme ve škole vyučování od 10:00, protože nemáme laboratorní práce z fyziky nebo z chemie, ráno tedy určitě budu na počítači.