Březen 2010

Dny v řádcích ll 30.3., 31.3.2010

31. března 2010 v 16:45 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! V úterý jsme měli mít původně ve škole první a druhou vyučovací hodinu laboratorní práce z chemie, ale nakonec jsme měli první vyučovací hodinu chemii. Při této hodině jsme psali test. Doufám, že z tohoto testu dostanu nejhůře známku 2. Druhou hodinu jsme měli fyziku. Tuto vyučovací hodinu jsme rovněž psali test. Z testu z fyziky bohužel dostanu špatnou známku... Třetí vyučovací hodinu jsme měli zeměpis. Naše profesorka, kterou máme na zeměpis, ústně vyzkoušela spolužáka, poté jsme se učili o Asii. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme původně měli mít německý jazyk, ale suplovala nám profesorka, která učí druhou polovinu žáků naší třídy francouzský jazyk. Pátou hodinu původně měl být český jazyk - sloh, ale opět nám suplovala profesorka, o které jsem se již zmiňovala. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. O polední pauze jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem se učila dějepis. Sedmou vyučovací hodinu jsem měli již zmíněný dějepis. Při této hodině jsme psali test. Doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Osmou a devátou vyučovací hodinu byla hudební výchova. Po vyučování jsem jela domů. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, rovněž jsem se dívala na televizi. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině jsme se učili o dýchací soustavě. Druhou hodinu byla chemie. Tuto vyučovací hodinu jsme se učili o elektrochemii. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku, opět jsme se učili geometrii. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - mluvnice. Při této vyučovací hodině jsme psali pravopisné cvičení, doufám, že dostanu známku 1. Pátou vyučovací hodinu jsme původně měli mít fyziku, ale tato hodina nám odpadla, a tak jsme měli dvě hodiny polední pauzu. Za tuto dobu jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem byla nějakou dobu ve škole v jedné učebně, kde se vyučuje informatika a výpočetní technika. Poslední vyučovací hodinu, sedmou, jsme měli rovněž informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme psali samostatnou práci. Po vyučování jsem jela domů. Dnes jsme původně měla jít hrát od 15:00 hodin do 16:30 hodin softbal, ale zůstala jsem doma. Po zveřejnění tohoto článku budu nějakou dobu na počítači a poté se půjdu dívat na televizi. Zítra, pozítří a příští týden, v pondělí, mám velikonoční prázdniny.

Dny v řádcích ll 26.3. - 29.3.2010

31. března 2010 v 16:45 | Eva |  Dny v řádcích
Po šesti dnech zde zveřejňuji další článek a v tuto chvíli vás mohu ujistit, že dnes si zde budete moci přečíst dva nové články! Podle nadpisu jste již určitě poznali, že vám v tomto článku napíši o pátku, sobotě, neděli a pondělí. V pátek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem dostala známku 2. Neříkám, že jsem ráda, protože bych samozřejmě byla raději, kdybych dostala známku 1, ale myslím, že to mohlo být horší... Druhou hodinu byl anglický jazyk. Dnes si již nepamatuji, co jsme při této vyučovací hodině dělali, vím jen, že jsme se začali učit z dalšího dílu učební knihy, která se jmenuje "PROJECT". Třetí vyučovací hodinu jsme měli opět matematiku. Myslím, že tuto hodinu náš profesor, kterého máme na matematiku, ústně zkoušel některé spolužáky. Čtvrtou hodinu byla chemie. Při této vyučovací hodině jsme se učili o elektrochemii, a také jsme zjistili, že další týden, v úterý, budeme psát z chemie test. Poslední vyučovací hodinu jsme v pátek měli český jazyk - literaturu. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, jak bývá mým zvykem, ale jela jsem domů. V pátek jsem původně měla jít hrát od 15:00 hodin do 16:30 hodin softbal, ale zůstala jsem doma, kde jsem byla nějakou dobu u počítače a dívala jsem se na televizi. V sobotu a v neděli jsem se učila slovní zásobu na anglický jazyk, občanskou výchovu, fyziku a dějepis, protože jsme mimo jiné i z těchto vyučovacích předmětů psali tento týden testy a nebo jsme byli ústně zkoušeni. Téměř jsem zapomněla, že v sobotu jsem byla s otcem a s bratrem na Matějské pouti. Později jsme jeli do "McDonald´s". V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme se opět učili geometrii. Druhou hodinu byl anglický jazyk, nepamatuji si již, co jsme se tuto hodinu učili. Třetí vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - mluvnici. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem dostala známku 2. Čtvrtou hodinu byla občanská výchova. Při vyučovací hodině občanské výchovy jsme psali test, doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Pátou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme zjistili, že test z biologie, který jsme původně měli psát o dva dny později, budeme psát přespříští týden, v pondělí, jsem ráda. Po biologii byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem se učila fyziku. Sedmou vyučovací hodinu jsme původně měli mít německý jazyk, ale suplovala nám profesorka, která učí druhou polovinu žáků z naší třídy francouzský jazyk. Osmou hodinu byla fyzika. Myslela jsem si, že při této hodině budeme psát test, ale zjistili jsme, že test budeme psát další den. Poslední vyučovací hodinu, devátou, byla tělesná výchova. Při tělesné výchově jsme hrály basketbal. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se učila chemii, fyziku a dějepis.

Dny v řádcích ll 24.3., 25.3.2010

25. března 2010 v 16:40 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině naše profesorka, kterou máme na biologii, vyzkoušela několik žáků. Rovněž jsme zjistili, že příští týden, ve středu budeme psát z biologie test a přespříští týden, rovněž ve středu půjdeme místo vyučování na nějaký výlet, nebudeme se tedy učit. Druhou hodinu byla chemie. Při této vyučovací hodině jsme se učili o elektrochemii. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme psali test na násobení a dělení lomených výrazů a na složené lomené výrazy. Poté jsme rýsovali konstrukci nějakého trojúhelníků. Doufám, že z již zmíněného testu z matematiky dostanu nejhůře známku 2. Následující hodinu, čtvrtou, byl český jazyk - mluvnice. Při této vyučovací hodině jsme psali test na větný rozbor, opět doufám, že z tohoto testu dostanu nejhůře známku 2. Pátou vyučovací hodinu jsme měli fyziku. Při této hodině jsme počítali pět slovních úloh na elektrickou práci a výkon. Příští týden, v pondělí nebo ve středu budeme zřejmě psát z fyziky test. Poslední hodinu, šestou, byla informatika a výpočetní technika. Při této vyučovací hodině jsme pokračovali v nějaké samostatné práci. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. Od 15:00 hodin do 16:30 hodin jsem hrála softbal. Poté jsem jela domů, kde jsem se dívala na televizi a byla jsem nějakou dobu na počítači. Dnes jsem jela ráno k obvodní lékařce, kde jsem byla na odběru krve. Ve škole jsme měli první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme dodělávali samostatnou práci. Z této samostatné práce jsem dostala známku 1, jsem ráda. Druhou hodinu byl dějepis. Tuto vyučovací hodinu jsem se učili o habsburských zemích v první polovině devatenáctého století. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova, při které jsme opět hráli softbal. Pátou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Tuto hodinu jsem byla ústně vyzkoušena, dostala jsem známku 1, jsem ráda. Poslední hodinu, šestou, byl zeměpis. Při této vyučovací hodině jsme nejdříve vyplňovali nějaký pracovní list a poté jsem se učili o Asii. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Po zveřejnění tohoto článku budu nějakou dobu na počítači a poté se půjdu dívat na televizi.

Dny v řádcích ll 22.3., 23.3.2010

25. března 2010 v 16:40 | Eva |  Dny v řádcích
V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme dělali geometrii. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Příští týden, v pondělí, budeme psát z anglického jazyka test na slovní zásobu. Třetí hodinu jsme měli český jazyk - mluvnici. Tuto hodinu jsme se opět učili o větném rozboru. Čtvrtou hodinu byla občanská výchova. Z občanské výchovy budeme příští týden, v pondělí, psát test. Pátou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině jsem byla písemně zkoušena, dostala jsem známku 1, jsem ráda. Po biologii byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Při německém jazyce jsme po několika měsících viděli naši profesorku, která byla nemocná. Osmou hodinu byla fyzika. Tuto vyučovací hodinu jsme počítali slovní úlohy na elektrickou práci a výkon. Po fyzice, poslední vyučovací hodinu, byla tělesná výchova. Při této hodině jsme hrály softbal. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se dívala na televizi. V úterý jsme původně měli mít ve škole první a druhou vyučovací hodinu laboratorní práce z fyziky, ale nakonec jsme měli chemii. Třetí vyučovací hodinu byl zeměpis. Tuto hodinu jsme se učili o Asii. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Přespříští týden, v úterý nebo ve čtvrtek budeme psát z německého jazyka písemnou práci. Pátou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Při této hodině měla spolužačka mluvní cvičení a poté spolužák a další spolužačka recitovali básně, které se naučili, protože postoupili do nějaké recitační soutěže. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. Při polední pauze jsem se naobědvala a poté jsem se učila dějepis. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný dějepis. Naše profesorka, kterou máme na dějepis, při této hodině vyzkoušela, myslím, dva spolužáky. Příští týden, v úterý, budeme psát z dějepisu test. Osmou a devátou vyučovací hodinu jsme v úterý měli hudební výchovu. Při těchto hodinách jsme hráli na sopránové flétny (já jsem si ji ale zapomněla doma) a zpívali jsme. Z hudební výchovy jsem tuto hodinu dostala známku 1, jsem ráda. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se dívala na televizi, psala domácí úkoly a učila jsem se český jazyk, matematiku a fyziku, protože z českého jazyka a matematiky jsme další den psali testy, a rovněž jsem si myslela, že budeme psát test z fyziky.

Dny v řádcích ll 15.3., 16.3.2010

16. března 2010 v 16:55 | Eva |  Dny v řádcích
Včera jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali předminulý týden, v pátek. Myslela jsem si, že z tohoto testu dostanu špatnou známku, ale nakonec jsem dostala známku 2! Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu měla naše profesorka na anglický jazyk původně zkoušet ze čtení nějakého článku, ale nakonec nikoho nevyzkoušela. Třetí vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - mluvnici. Následující hodinu, čtvrtou, původně měla být občanská výchova, ale nakonec nám tuto vyučovací hodinu suploval profesor, kterého máme na fyziku. Při této hodině jsme mohli dělat, co jsme chtěli... Pátou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme se učili o srdci. Po biologii byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala ve školní jídelně a poté jsem se učila fyziku. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Při této hodině jsme dostali opravené testy na slovní zásobu, které jsme psali předminulý týden, ve čtvrtek. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Osmou hodinu byla fyzika. Tuto vyučovací hodinu jsme psali test. V již zmíněném testu jsme měli čtyři slovní úlohy na výpočty. Myslím, že z tohoto testu dostanu známku 1. Poslední vyučovací hodinu byla tělesná výchova. Při tělesné výchově jsme hrály basketbal. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se dívala na televizi a byla jsem nějakou dobu na počítači. Dnes jsme měli ve škole vyučování od 10:00 hodin, protože jsme neměli laboratorní práce z fyziky nebo z chemie. Třetí vyučovací hodinu byl zeměpis. Tuto hodinu jsme se učili o podnebí v Asii. Čtvrtou hodinu jsme měli německý jazyk. Pátou vyučovací hodinu byl český jazyk - sloh. Při této hodině měla spolužačka mluvní cvičení, poté jsme se učili o odborném textu - výkladu. Následující hodinu, pátou, byla polední pauza. Při polední pauze jsem se jako obvykle naobědvala ve školní jídelně, poté jsem se učila dějepis. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný dějepis. Myslela jsem si, že naše profesorka bude dnes z dějepisu zkoušet, ale nakonec nezkoušela. Při této hodině dostalo několik žáků opravené testy, které jsme psali z dějepisu již před delší dobou. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Poslední dvě hodiny jsme dnes ve škole měli hudební výchovu. Na hudební výchovu jsme dnes dostali nového profesora. Po vyučování jsem jela domů. Po zveřejnění tohoto článku napíši nějaké komentáře na své oblíbené blogy.

Dny v řádcích ll 4.3., 5.3.2010

5. března 2010 v 14:40 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřeňuji již druhý článek! Jak jste již určitě poznali z názvu článku, napíši vám o včerejšku, tedy o čtvrtku a rovněž o dnešku. Včera jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Tuto hodinu jsme psali samostatnou práci, kterou jsme původně měli psát již o den dříve. Z této samostatné práce jsem dostala známku 1-. Druhou hodinu byl dějepis. Myslela jsem si, že při této vyučovací hodině dostaneme opravené testy, které jsme psali, myslím, minulý týden, ve čtvrtek. Naše profesorka, kterou máme na dějepis, tyto testy ale bohužel opraveny neměla, doufám, že z tohoto testu dostanu nejhůře známku 2. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu jsme psali test na slovní zásobu. Myslím, že z tohoto testu dostanu známku 1. Následující hodinu, čtvrtou, byla tělesná výchova. Já jsem při tělesné výchově necvičila. Pátou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Při této hodině jsme psali test... Poslední hodinu, šestou, byl zeměpis. Tuto hodinu jsme se učili o Asii. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, a také jsem si četla knihu "Tři muži na toulkách". Později jsem se učila matematiku a chemii, protože jsme dnes z těchto vyučovacích předmětů psali testy. První vyučovací hodinu jsme dnes měli matematiku. Z matematiky, jak jsem se již zmiňovala, jsme psali test na sčítání a odčítání lomených výrazů. Z tohoto testu dostanu bohužel špatnou známku. Druhou vyučovací hodinu byl anglický jazyk. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali z anglického jazyka včera. Z tohoto testu jsem dostala bohužel známku 2. Naše profesorka mě rovněž dnes zkoušela z anglického jazyka, ze čtení části nějakého článku, z tohoto zkoušení jsem bohužel dostala rovněž známku 2. Třetí vyučovací hodinu jsme měli opět matematiku. Tuto hodinu jsem se učili dělení lomených výrazů. Čtvrtou hodinu byla chemie. Při této vyučovací hodině jsme psali z chemie test, myslím, že z tohoto testu dostanu známku 1 nebo 2. Poslední vyučovací hodinu, pátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Tuto hodinu měly dvě spolužačky referát. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, ale jela jsem domů. Doma jsem se naobědvala a od té doby jsem na počítači. Původně jsem dnes měla jít od 15:00 hodin do 16:30 hrát softbal, ale zůstanu doma.

Dny v řádcích ll 2.3., 3.3.2010

5. března 2010 v 14:20 | Eva |  Dny v řádcích
Od úterý jsem zde nezveřejnila žádný článek, a tak vám nějaké články napíši. V úterý jsme měli ve škole vyučování od 10:00 hodin, protože jsme neměli laboratorní práce z fyziky nebo z chemie. Třetí vyučovací hodinu byl zeměpis. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali již předminulý týden, ve čtvrtek. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 2. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Myslela jsem si, že budeme při této vyučovací hodině psát test na slovní zásobu, ale nakonec jsem zjistila, že jej budeme psát ve čtvrtek. Pátou hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Tuto hodinu neměl žádný spolužák mluvní cvičení. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala ve školní jídelně. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli dějepis. Poslední dvě hodiny byla hudební výchova. Při hudební výchově jsem dostala známku 1 z ústního zkoušení, jsem ráda. Později, doma, jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, a také jsem se učila fyziku, ze které jsme původně měli psát ve středu test. Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině naše profesorka, kterou máme na biologii, písemně vyzkoušela, myslím, spolužáka a spolužačku, poté měli jiní dva spolužáci referát. Druhou hodinu byla chemie. Tuto hodinu jsme pokračovali v učivu o výrobě kovů, a rovněž jsme zjistili, že budeme o dva dny později psát z chemie test. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při této hodině jsme se učili násobení lomených výrazů. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - mluvnice. Tuto vyučovací hodinu jsme se opět učili o rozboru vět. Pátou vyučovací hodinu byla obávaná fyzika. Z fyziky jsme původně měli psát test, ale od našeho profesora, kterého máme na fyziku, jsme zjistili, že již zmiňovaný test budeme psát přespříští týden, v pondělí, protože příští týden budeme mít jarní prázdniny. Poslední hodinu, šestou, byla informatika a výpočetní technika. Tuto vyučovací hodinu jsme původně měli psát nějakou samostatnou práci, ale nakonec jsme ji nepsali a od naší profesorky, kterou máme na informatiku a výpočetní techniku, jsme zjistili, že tuto samostatnou práci budeme psát druhý den. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Původně jsem měla jít ve středu hrát od 15:00 hodin do 16:30 hodin softbal, zůstala jsem ale doma, protože jsem se musela učit do školy na druhý den, kdy jsme psali dva testy a jednu samostatnou práci.

Dny v řádcích ll 1.3.2010

1. března 2010 v 17:10 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek, jak jsem vám slíbila v předešlém článku! Ve škole jsme měli první vyučovací hodinu matematiku. Tuto hodinu jsme se učili násobení lomených výrazů. V pátek budeme psát z matematiky test, ale pouze ze sčítání a odčítání lomených výrazů, musím se tedy matematiku do konce školního týdne učit. Příští týden budeme mít jarní prázdniny, jsem ráda. Vrátím se ale zpět k dnešku. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Při této hodině jsme psali test na slovní zásobu. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Třetí vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - mluvnici. Při této hodině jsme se opět učili rozbor vět. Čtvrtou hodinu byla občanská výchova, nepamatuji si již, co jsme se dnes při občanské výchově učili... Pátou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme se učili o cévách. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. Při této hodině jsem se naobědvala a poté jsem si opakovala slovní zásobu na německý jazyk. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný německý jazyk. Po německém jazyce, osmou hodinu, byla fyzika. Myslela jsem si, že budeme psát z fyziky test, ale nakonec jsme jej nepsali a tento test budeme psát pozítří, tedy ve středu, musím se později fyziku učit... Poslední vyučovací hodinu, devátou, byla tělesná výchova. Já jsem při tělesné výchově necvičila, ale ostatní spolužačky hrály volejbal. Zítra budeme mít ve škole vyučování od 10:00 hodin, protože nemáme laboratorní práce z fyziky nebo z chemie. Jsem ráda, protože zřejmě budu moci být ráno nějakou dobu na počítači. Zítra ve škole budeme psát pouze test na slovní zásobu z německého jazyka, což ale není jisté, a tak se na zítra nemusím do školy nic učit. Ve středu ale budeme psát testy z fyziky a z informatiky a výpočetní techniky, ve čtvrtek z anglického jazyka a v pátek z matematiky, do konce školního týdně mám tedy mnoho učení. Příští týden máme již jarní prázdniny, jak jsem se zmiňovala na začátku tohoto článku, a tak budu mít více času, abych mohla být déle na počítači. Dnes se rovněž podívám na své oblíbené blogy a napíši jim nějaké komentáře a poté se budu muset jít učit již zmiňovanou fyziku... Zítra odpoledne zde zřejmě vůbec nebudu a ve středu odpoledne bych měla jít hrát softbal, protože jsem tam již velmi dlouho nebyla, ale nevím jistě, zda tam půjdu.

Dny v řádcích ll 25.2. - 28.2.2010

1. března 2010 v 16:55 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme dělali nějakou práci v textovém editoru. Druhou hodinu byl dějepis. Tuto hodinu jsme psali test, doufám, že z tohoto testu dostanu nejhůře známku 2. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova. Při této vyučovací hodině jsem necvičila. Pátou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Následující hodinu, šestou, byl zeměpis. Při zeměpise jsme se učili o Asii. Po vyučování jsem se najedla ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem se učila matematiku, ze které jsem další den psala ve škole test. V pátek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu již zmíněnou matematiku, ze které jsem psala test na krácení lomených výrazů. Z tohoto testu jsem dostala známku 1-... Druhou hodinu byl anglický jazyk. Při anglickém jazyce jsem dostala známku 1. Třetí vyučovací hodinu jsme opět měli matematiku. Náš profesor při této hodině vyzkoušel několik žáků. Čtvrtou hodinu byla chemie. Poslední vyučovací hodinu, pátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, ale jela jsem domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, původně jsem měla mít v pátek od 15:00 hodin do 16:30 hodin softbal, ale nešla jsem tam, protože mi nebylo dobře. Později jsem zvracela, proto jsem zde nezveřejnila žádný článek. V sobotu a v neděli jsem se učila slovní zásobu na anglický a na německý jazyk, a také fyziku. Dívala jsem se na televizi a četla jsem si knihy. V televizi jsem se dívala například na film s názvem "Muž v hnědém obleku", který byl natočen podle detektivního románů od mé oblíbené spisovatelky Agathy Christie. Včera večer jsem se dívala na seriál "Vraždy v Londýně". Co se týče čtení, dočetla jsem knihu s názvem "Alžběta II. Poslední královna" a nějakou dobu jsem si četla knihu "Tři muži na toulkách". V sobotu mi matka koupila v knihkupectví knihu "Hostitel", kterou napsala spisovatelka Stephenie Meyerová, těším se tedy na čtení této knihy. Dnes zde zveřejním dohromady dva články...