Duben 2010

Dny v řádcích ll 21.4. - 23.4.2010

23. dubna 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině jsme se učili o dýchací soustavě. Druhou hodinu původně měla být chemie, ale měli jsme český jazyk - literaturu. Tuto hodinu mělo několik spolužaček referát na jednu z knih, které máme tento školní rok v rámci povinné četby. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme opět dělali geometrii. Čtvrtou hodinu byla chemie. Tuto vyučovací hodinu jsme probírali nové učivo. Pátou vyučovací hodinu jsme původně měli mít fyziku, ale nakonec jsme měli informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme dostali známky ze samostatných prací, na kterých jsme pracovali několik vyučovacích hodin informatiky a výpočetní techniky. Z této samostatné práce jsem bohužel dostala známku 2. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. Ve čtvrtek nám ve škole začínalo vyučování v 8:55 hodin, protože na našem gymnáziu probíhaly příjimací zkoušky. Neměli jsme tedy informatiku a výpočetní techniku, což mi nevadilo. Druhou vyučovací hodinu jsem měli dějepis. Myslela jsem, že naše profesorka, kterou máme na dějepis, bude mít již opravené testy, které jsme psali tento týden, v úterý, ale bohužel je neměla opravené... Třetí hodinu byl německý jazyk. Tuto vyučovací hodinu měla původně naše profesorka, kterou máme na německý jazyk, zkoušet ze slovní zásoby, ale nakonec nezkoušela. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova, já jsem ale necvičila. Protože nám odpadla pátá a šestá vyučovací hodina, tak jsem se šla po tělesné výchově naobědvat do školní jídelny. Poté jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. Dnes jsme měli ve škole opět vyučování od 8:55 hodin, z důvodu příjimacích zkoušek na našem gymnáziu, a tak jsme dnes neměli jednu vyučovací hodinu matematiky. Druhou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Myslela jsem, že naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, bude mít již opravené čtvrtletní písemné práce, které jsme psali tento týden, v pondělí, ale neměla je opravené. Třetí hodinu byla matematika. Tuto vyučovací hodinu jsme opět dělali geometrii. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme původně měli mít chemii, ale nakonec jsme měli biologii, učili jsme se o trávicí soustavě. Poslední vyučovací hodina, český jazyk - literatura nám odpadla, a tak jsem se po vyučování naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem jela domů. Po zveřejnění tohoto článku budu nějakou dobu na počítače, rovněž se budu dívat na televizi a číst si.

Dny v řádcích ll 19.4., 20.4.2010

23. dubna 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji po týdnu další článek! Napíši vám zde o pondělí a úterý. V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme dostali opravené čtvrtletní písemné práce, které jsme psali minulý týden, v pátek. Z této písemné práce jsem dostala známku 1-. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu jsme psali čtvrtletní písemnou práci, bohužel dostanu špatnou známku. Třetí vyučovací hodinu byl český jazyk - mluvnice. Při této hodině jsme psali pravopisné cvičení, ale nemuseli jsme jej odevzdávat k opravě a rovněž jsme dostali opravená pravopisná cvičení, která jsme psali minulý týden, ve středu. Čtvrtou hodinu byla občanská výchova. Při občanské výchově jsme se učili o lidských právech. Pátou vyučovací hodinu jsme původně měli mít biologii, ale suplovala nám profesorka, která nás obvykle učí chemii. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali, myslím, minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 3+. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala. Poté jsem hrála se spolužačkami stolní tenis a opisovala jsem si do sešitu z učební knihy slovní zásobu na německý jazyk. Následující vyučovací hodinu, sedmou, byl již zmiňovaný německý jazyk. Osmou hodinu jsme měli fyziku. Několik žáků dopisovalo z fyziky test, rovněž jsme se učili o zvukových jevech, konkrétně o tónu a výšce tónu. Poslední vyučovací hodinu, devátou, byla tělesná výchova. Při tělesné výchově jsme hráli softbal. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se učila slovní zásobu na německý jazyk a dějepis, rovněž jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. V úterý jsme měli vyučování ve škole od 10:00 hodin, protože jsme neměli laboratorní práce z fyziky nebo z chemie. Třetí vyučovací hodinu jsme měli zeměpis. Při této hodině vyzkoušela profesorka spolužačku a spolužáka. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka vyzkoušela ze slovní zásoby čtyři spolužačky. Pátou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Při této hodině měl spolužák mluvní cvičení. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala. Poté jsem se učila dějepis. Sedmou vyučovací hodinu jsem měli již zmiňovaný dějepis, ze kterého jsme psali test. Doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Poslední dvě vyučovací hodiny, osmou a devátou, byla hudební výchova. Při hudební výchově několik žáků dopisovalo test, rovněž jsme zpívali a hráli na flétny. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si.

Dny v řádcích ll 15.4., 16.4.2010

16. dubna 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této vyučovací hodině jsme opět dělali samostatné práce, které jsme psali v textovém editoru. Druhou hodinu byl dějepis. Tuto vyučovací hodinu jsme se učili o revolucích v letech 1848 - 1849. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Zjistila jsem, že od příštího týdne bude naše profesorka, kterou máme na německý jazyk, zkoušet ze slovní zásoby, v sobotu a v neděli se ji tedy musím učit. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova. Tuto vyučovací hodinu jsme byli celá třída spojeni, já jsem ale necvičila. Pátou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, ústně vyzkoušela, myslím, spolužačku. Poslední hodinu, šestou, byl zeměpis. Při této vyučovací hodině vyzkoušela naše profesorka, kterou máme na zeměpis, spolužáka a spolužačku. V sobotu a v neděli se musím zeměpis učit... Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a rovněž jsem se učila matematiku, ze které jsme dnes psali ve škole čtvrtletní písemnou práci. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Jak jsem se již zmínila, z matematiky jsme psali čtvrtletní písemnou práci. Doufám, že dostanu nejhůře známku 2. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu vyzkoušela profesorka na anglický jazyk několik žáků. Jednoho žáka vyzkoušela ústně z vyprávění nějakého příběhu z učební knihy a ostatní žáci, kteří byli zkoušeni, dostali známku ze zkoušení čtení. Třetí vyučovací hodinu jsme měli opět matematiku. Při této hodině jsme dělali geometrii. Čtvrtou hodinu původně měla být chemie, ale suplovala nám profesorka, kterou obvykle máme na biologii. Nejdříve jsme se tedy nějakou dobu učili biologii a poté jsme se dívali na nějaký film o umělém dýchání. Poslední vyučovací hodinu, pátou, jsme dnes měli ve škole český jazyk - literaturu. Na dnešní hodinu českého jazyka - literatury původně mělo mít několik žáků referát na jednu z knih, kterou máme tento školní rok v rámci povinné četby, ale tento referát neměli, a tak jsme četli básně, které jsme měli za domácí úkol vymyslet na jednu z minulých vyučovacích hodin českého jazyka - literatury. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, jak bývá mým zvykem, ale jela jsem domů, kde jsem se naobědvala. Po zveřejnění tohoto článku budu nějakou dobu na počítači.

Dny v řádcích ll 13.4., 14.4.2010

16. dubna 2010 v 15:00 | Eva |  Dny v řádcích
Po týdnu zde zveřejňuji další článek. V úterý jsme ve škole měli vyučování od 10:00 hodin, protože jsme neměli laboratorní práce z fyziky nebo z chemie. Třetí vyučovací hodinu jsme měli zeměpis. Při této hodině jsme se opět učili o Asii. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Tuto vyučovací hodinu jsme byli spojeni celá třída. Při německém jazyce jsme dostali opravené písemné práce, které jsme psali minulý týden, ve čtvrtek. Pátou vyučovací hodinu byl český jazyk - sloh. Při této hodině měl spolužák a spolužačka mluvní cvičení. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. Při polední pauze jsem se jako obvykle naobědvala a poté jsem se učila hudební výchovu. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli dějepis. Tuto vyučovací hodinu jsem zjistila, že příští týden, v úterý, budeme psát z dějepisu test. Osmou a devátou hodinu jsme měli v úterý ve škole hudební výchovu. Z hudební výchovy jsme psali test. Z tohoto testu měl každý žák dvě známky, já jsem dostala známky 1, 1, jsem tedy ráda. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem se učila chemii, protože jsme druhý den psali z chemie test. Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali o dva dny dříve, z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Druhou hodinu byla chemie. Jak jsem se již zmínila, z chemie jsme psali ve středu test. Doufám, že z tohoto testu dostanu nejhůře známku 2. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme opět dělali geometrii. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - mluvnice. Tuto vyučovací hodinu jsme dostali opravené diktáty, které jsme psali tento týden, v pondělí. Z tohoto diktátu jsem dostala známku 1-. Ve středu jsme při čekém jazyce - mluvnici psali pravopisné cvičení, z tohoto pravopisného cvičení zřejmě bohužel dostanu známku 2. Pátou vyučovací hodinu jsme měli fyziku. Náš profesor, kterého máme na fyziku, ústně zkoušel žáka z našeho gymnázia, který je na invalidním vozíku, a tak do třídy přišel později. Poslední hodinu, šestou, byla informatika a výpočetní technika. Při této vyučovací hodině jsme pracovali na samostatných pracích, které jsme psali v textovém editoru. Po vyučování jsem se naoběvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a rovněž jsem se učila matematiku. Od 15:00 hodin do 16:30 hodin jsem původně měla jít ve středu hrát softbal, ale zůstala jsem doma.

Dny v řádcích ll 8.4., 9.4.2010

9. dubna 2010 v 13:40 | Eva |  Dny v řádcích
Dnes zde zveřejňuji již druhý článek! V tomto článku vám napíši o čtvrtku a dnešku, tedy pátku. Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme pokračovali v samostatných pracích, které momentálně děláme. Druhou hodinu byl dějepis. Tuto vyučovací hodinu jsme se učili opět o českém národním obrození. Třetí vyučovací hodinu byl německý jazyk. Při této vyučovací hodině jsme psali z německého jazyka písemnou práci. Na konci hodiny jsme zpívali německou píseň z učební knihy. Doufám, že z této již zmíněné písemné práce dostanu známku 1. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova. Tělesnou výchovu jsme měli tuto hodinu spojenou celá třída, a tak jsem necvičila. Pátou vyučovací hodinu byl anglický jazyk. Při této vyučovací hodině jsme psali test na slovní zásobu. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Tuto hodinu jsem rovněž zjistila, že přespříští týden, v pondělí, budeme psát z anglického jazyka čtvrtletní písemnou práci. Poslední hodinu, šestou, byl zeměpis. Tuto vyučovací hodinu jsme se neučili, protože jsme se dívali na nějaký film. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně a poté jsem jela domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si knihu. Rovněž vám napíši o dnešku. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Při této hodině jsme zjistili, že příští týden, v pátek, budeme psát z matematiky čtvrtletní písemnou práci. Dnes jsme při matematice opět dělali geometrii. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Tuto vyučovací hodinu měla původně naše profesorka ústně zkoušet, ale nakonec žádného žáka nevyzkoušela. Třetí vyučovací hodinu jsme opět měli matematiku. Tuto hodinu jsme měli geometrii, rýsovali jsme různé konstrukce. Na příští týden, pondělí, mám z matematiky domácí úkol. Čtvrtou hodinu byla chemie. Při této vyučovací hodině jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, v úterý. Myslela jsem si, že z tohoto testu dostanu špatnou známku, ale nakonec jsem dostala známku 2. Poslední vyučovací hodinu, pátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Při této hodině jsme četli básně, které jsme měli za domácí úkol vymyslet již na předpředminulý týden. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, ale jela jsem domů. Po zveřejnění tohoto článku budu nějakou dobu na počítači. Později, od 15:00 hodin do 16:30 hodin jdu hrát softbal.

Dny v řádcích ll 6.4., 7.4.2010

9. dubna 2010 v 13:40 | Eva |  Dny v řádcích
Po devíti dnech zde zveřejňuji další článek. Tento článek bude o úterý a středě. V úterý jsme původně měli mít ve škole první vyučovací hodinu laboratorní práce z chemie a druhou vyučovací hodinu laboratorní práce z fyziky, ale nakonec jsme měli obě tyto hodiny fyziku. Jsem ráda, že jsme se neučili, protože jsme se dívali na nějaký film. Při této hodině nám dal náš profesor, kterého máme na fyziku, opravené testy, které jsme psali minulý týden, v úterý. Myslela jsem si, že z tohoto testu dostanu špatnou známku, ale nakonec jsem dostala známku 2-. Třetí vyučovací hodinu byl zeměpis. Obávala jsem se, že naše profesorka, kterou máme na zeměpis, bude tuto hodinu zkoušet, ale nakonec nezkoušela, učili jsme se o Asii. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Myslela jsem si, že budeme psát z německého jazyka písemnou práci, ale zjistila jsem, že ji budeme psát o dva dny později. Při této vyučovací hodině jsme odevzdávali domácí úkoly z německého jazyka. Pátou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Při této hodině měl mít původně spolužák mluvní cvičení, ale neměl jej připravené. Nepamatuji si již, co jsme se tuto vyučovací hodinu učili... Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. O polední pauze jsem se jako obvykle naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem se učila dějepis, protože jsem si myslela, že naše profesorka, kterou máme na dějepis, bude zkoušet. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný dějepis. Naše profesorka vyzkoušela spolužáka, který nepsal test a poté jsme se učili o českém národním obrození. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, v úterý. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 2-. Nesmím zapomenout, že na příští týden, na úterý, musím mít do školy třetí díl učební knihy na dějepis. Poslední dvě vyučovací hodiny, tedy osmou a devátou, jsme měli v úterý hudební výchovu. Původně jsme měli psát z hudební výchovy test, o kterém jsem vůbec nevěděla, nakonec jsme jej ale nepsali, budeme jej psát příští týden, v úterý. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači a dívala jsem se na televizi. Druhý den, ve středu, jsme neměli vyučování, protože žáci posledních ročníků našeho gymnázia psali maturitní písemné práce, a tak jsme šli do areálu botanické zahrady, kde jsme pozorovali kroužkování ptáků. Poté jsme se procházeli a někteří stavěli ptačí hnízda. Odpoledne jsem šla do knihovny, kde jsem si půjčila čtyři knihy, dvě od spisovatele se jménem Darren Shan a dvě od spisovatelky jmenující se Agatha Christie. Z knihovny jsem jela domů, kde jsem se naobědvala, byla jsem nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si jednu z knih, které jsem si půjčila v knihovně a učila jsem se slovní zásobu na anglický jazyk. Od 15:00 hodin do 16:30 hodin jsem hrála softbal. Večer jsem se učila německý jazyk a opět slovní zásobu na anglický jazyk.