Červen 2010

Dny v řádcích ll 17.6., 18.6.2010

18. června 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu informatiku a výpočetní techniku. Při této hodině jsme psali test v programu "Excel". Z tohoto testu jsem dostala známku 1, z informatiky a výpočetní techniky budu mít tedy známku 1 na vysvědčení, stejně jako z českého jazyka, německého jazyka, občanské výchovy, dějepisu, matematiky, biologie a hudební výchovy. Známku 2 budu mít z anglického jazyka, zeměpisu, fyziky a chemie. Bohužel nevím, jakou známku dostanu z tělesné výchovy... Druhou hodinu jsme měli ve čtvrtek dějepis. Tuto vyučovací hodinu opravovala naše profesorka testy, které jsme psali v úterý. Bohužel jsem se nedověděla, jakou známku jsem z tohoto testu dostala, předpokládám ale, že jsem dostala známku 1. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu jsme vypracovávali cvičení z učební knihy, zatímco naše profesorka, kterou máme na německý jazyk, ústně zkoušela. Čtvrtou hodinu byla tělesná výchova. Při tělesné výchově jsme hráli se spolužáky softbal, bavilo mě to. Pátou vyučovací hodinu jsme měli anglický jazyk. Celou tuto hodinu jsme vyplňovali cvičení v pracovním sešitě. Poslední hodinu, šestou, jsme ve čtvrtek měli zeměpis. Ze zeměpisu jsme dostali opravené testy, které jsem psali o dva dny dříve, tedy v úterý. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se matematiku. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu již zmiňovanou matematiku. Já a několik spolužáků jsme z matematiky psali test. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, kterou budu mít z matematiky rovněž na vysvědčení, jsem ráda. Druhou hodinu jsme původně měli mít anglický jazyk a třetí hodinu opět matematiku, ale dívali jsme se na "DVD" na nějaký film. Čtvrtou hodinu byla chemie. Z chemie naše profesorka vyzkoušela spolužáka, poté jsme se učili o alkadienech. Poslední vyučovací hodinu, pátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Při této hodině jsme dostali od naší profesorky seznam povinné četby na příští školní rok, poté jsme se dívali na konec již zmiňovaného filmu. Po vyučování jsem nešla na oběd do školní jídelny, jak bývá mým zvykem, ale jela jsem domů. Předpokládám, že zítra půjdu do knihovny, půjčit si nějaké knihy. Příští týden, v pátek, odjíždím se spolužáky na třídní výlet k Sázavě.

Dny v řádcích ll 15.6., 16.6.2010

18. června 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Po dlouhé době zde dnes zveřejňuji další články. V úterý jsme původně měli mít ve škole první dvě vyučovací hodiny laboratorní práce z chemie, ale nakonec jsme je měli pouze první hodinu, kdy jsme prováděli elektrolýzu roztoku chloridu sodného. Druhou hodinu byla fyzika. Při této vyučovací hodině jsme nejdříve dostali opravené testy, které jsme psali o den dříve, v pondělí. Tyto testy jsme psali z látky shrnující celé druhé pololetí školního roku, dostala jsem známku 1/2, z fyziky budu mít tedy na vysvědčení známku 2. Třetí vyučovací hodinu jsme měli zeměpis. Ze zeměpisu jsme psali test, který obsahoval učivo o Číně, Japonsku a Asijských tygrech, tedy Jižní Korei, Hongkongu, Singapuru, Taiwanu, Indonésii, Filipínách, Malajsii a Thajsku. Tento test ze zeměpisu byl lehký, o dva dny později, kdy jsme testy dostali opravené, jsem zjistila, že mám známku 1, na vysvědčení ale budu mít bohužel ze zeměpisu známku 2, rovněž jako z fyziky, chemie a anglického jazyka. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Při této hodině jsme vypracovávali nějaká cvičení v pracovních sešitech, zatímco naše profesorka, kterou máme na německý jazyk, ústně zkoušela. Pátou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Tuto hodinu měla splužačka ústní cvičení. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala. Poté jsem se učila na test z dějepisu. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli již zmiňovaný dějepis, ze kterého jsme psali test. Tento test byl myslím lehký, doufám, že budu mít známku 1. Poslední dvě vyučovací hodiny, osmou a devátou, jsme měli hudební výchovu. Tyto hodiny jsme nejprve poslouchali skladbu "Čtyři roční období", poté jsme zpívali. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, četla jsem si a dívala jsem se na televizi. Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu biologii. Při této hodině jsme dostali opravené domácí práce, dostala jsem známku 1. Druhou hodinu byla chemie. Při chemii naše profesorka ústně zkoušela spolužačku, poté jsme se učili o reakcích alkenů. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme probírali kvadratické rovnice. Čtvrtou hodinu původně měl být český jazyk - mluvnice, nakonec jsme ale měli český jazyk - sloh. Při této hodině měla spolužačka mluvní cvičení. Pátou vyučovací hodinu byla fyzika. Při fyzice několik žáků psalo test, ostatní se učili o ozónu a vlhkosti vzduchu. Šestou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem jela domů, kde jsem se učila matematiku a slovní zásobu na anglický a německý jazyk, byla jsem nějakou dobu na počítači a dívala jsem se na televizi.