Říjen 2010

Dny v řádcích ll 18.10., 19.10.2010

22. října 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu český jazyk - mluvnici. Při této hodině jsme opakovali učivo o shodě podmětu s přísudkem. Druhou hodinu byla občanská výchova. Tuto hodinu jsme se učili o omezení vlastnického práva, bavilo mě to. Příští týden, v pondělí, budeme psát z občanské výchovy test. Třetí vyučovací hodinu jsme původně měli mít zeměpis, ale suplovala nám profesorka, která učí anglický jazyk. Měli jsme být potichu a mohli jsme dělat, co jsme chtěli. Učila jsem se tedy na jiné předměty. Čtvrtou hodinu byla matematika. Při této hodině jsme se učili o soustavách rovnic a slovních úlohách. Pátou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině jsme se učili o fyzikálních vlastnostech minerálů. Příští týden, v pondělí, budeme psát z biologie test. Šestou hodinu byl německý jazyk. Tuto vyučovací hodinu jsme se učili o předložkách německého třetího pádu. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem se učila anglický jazyk a poslouchala hudbu. Osmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný anglický jazyk. Naše profesorka na anglický jazyk vyzkoušela ústně několik žáků, poté jsme se učili. Poslední hodinu, devátou, byla informatika a výpočetní technika. Při této hodině jsme se opět učili v jistém grafickém programu. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se na další dny do školy. V úterý jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny výtvarnou výchovu. Při těchto hodinách jsme dodělávali práce z minulých hodin, dostala jsem známku 1. Třetí hodinu byla tělesná výchova, necvičila jsem. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu profesorka vyzkoušela několik žáků ze slovní zásoby, poté jsme se učili. Pátou hodinu jsme měli chemii. Tuto hodinu jsme se učili o reakcích karboxylových kyselin a alkoholů, rovněž jsme zjistili, že další hodinu chemie, tedy ve čtvrtek, budeme psát test. Poslední vyučovací hodinu, šestou, jsme měli matematiku. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, jak bývá mým zvykem a šla jsem pro bratra do školy. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si, zejména knihu "Mrazení" a učila jsem se na další dny do školy.

Dny v řádcích ll 20.10., 21.10.2010

22. října 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku. Při této hodině jsme psali z fyziky test. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda, z minulého tetsu z fyziky jsem bohužel měla známku 2-. Druhou hodinu byl zeměpis. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka na zeměpis zkoušela spolužáka, poté jsme se učili o hospodářství Evropy. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při této hodině jsme se učili o slovních úlohách, které se počítají pomocí rovnic. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - literatura. Tuto vyučovací hodinu jsme psali test. Pátou hodinu jsme měli anglický jazyk. Naše profesorka na anglický jazyk vyzkoušela několik žáků, poté jsme se učili. Po polední pauze, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, jsme měli sedmou vyučovací hodinu dějepis. Při této hodině jsme se učili o světě po první světové válce. Po vyučování jsem vyzvedla na základní škole bratra. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila jsem se na další den anglický jazyk, německý jazyk a chemii. Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka vyzkoušela několik žáků, poté jsme se učili. Druhou hodinu byl český jazyk - sloh. Při této hodině jsme dostali opravené testy z literatury, které jsme psali o den dříve. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, tento den jsme se v českém jazyce učili o slovotvorných činitelích. Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme se opět učili o fyzikálních vlastnostech minerálů. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Opět jsme pracovali v grafickém programu "Zoner Callisto 5". Příští týden, v pondělí, budeme psát z informatiky a výpočetní techniky test. Pátou vyučovací hodinu jsme měli chemii. Tuto hodinu jsme psali test. Náš profesor nám testy opravil při této hodině, dostala jsem známku 1, jsem ráda. Poslední hodinu, šestou, jsme ve čtvrtek měli německý jazyk. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla pro bratra do školy. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. V sobotu a v neděli budu mít mnoho učení, v pondělí píšeme ve škole čtyři testy (občanská výchova, biologie, německý jazyk, informatika a výpočetní technika) a v úterý jeden test (matematika).

Dny v řádcích ll 4.10, 5.10.2010

8. října 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V pondělí jsme měli ve škole první vyučovací hodinu český jazyk - mluvnici. Při této hodině jsme opakovali druhy přísudků u vět. Druhou hodinu byla občanská výchova. Tuto hodinu jsme se učili o vlastnictví a dědictví, bavilo mě to. Třetí vyučovací hodinu jsme původně měli mít zeměpis, ale suplovala nám profesorka, kterou obvykle máme na německý jazyk, mohli jsme si dělat, co jsme chtěli. Čtvrtou hodinu byla matematika. O této vyučovací hodině jsme opakovali soustavy rovnic. Další hodinu, pátou, byla biologie. Při biologii naše profosorka vyzkoušela dva žáky, poté jsme se učili o krystalech minerálů a jejich strukturách. Šestou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Při této hodině jsme dostali opravené testy na slovní zásobu, které jsme psali minulý týden, v pátek. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 3. Následující hodinu byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem se učila anglický jazyk. Osmou vyučovací hodinu jsme měli již zmíněný anglický jazyk. Poslední hodinu, devátou, byla informatika a výpočetní technika. Tuto hodinu jsme dělali nějakou práci v grafickém programu "Zoner Callisto 5". Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači a dívala jsem se na televizi. Druhý den, v úterý, jsme měli první dvě vyučovací hodiny výtvarnou výchovu. Tyto hodiny jsme pracovali na výkresech, které budeme příští hodiny výtvarné výchovy dodělávat. Třetí hodinu byla tělesná výchova. Tuto hodinu jsem necvičila. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Při německém jazyce nejprve profesorka vyzkoušela ústně několik žáků, poté jsme opakovali minulý čas v německém jazyce. Následující hodinu, pátou, byla chemie. Při chemii jsme se učili o alkoholech. Poslední vyučovací hodinu, šestou, jsme měli matematiku. Při matematice jsme dostali pracovní listy s devíti rovnicemi, které jsme měli vypočítat. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla do školy pro bratra. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi a učila jsem se na další den do školy anglický jazyk.

Dny v řádcích ll 6.10., 7.10.2010

8. října 2010 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku. Při této hodině jsme dostali opravené testy, které jsme z fyziky psali minulý týden, v pátek. Z tohoto testu jsem bohužel dostala známku 2-, poté jsme se učili o střídavém napětí a proudu v elektrickém obvodu. Druhou hodinu byl zeměpis. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, ve středu. Z tohoto testu jsem dostala známku 1, jsem ráda. Třetí vyučovací hodinu jsme měli matematiku. Při matematice jsme opakovali soustavy rovnic. Čtvrtou hodinu byla literatura. Tuto hodinu jsme dostali pracovní listy, podle kterých se následující hodiny literatury budeme učit, rovněž jsem tuto hodinu zjistila, ve kterém měsíci budu mít referát na knihu "Pěna dní" od francouzského spisovatele jménem Boris Vian. Pátou vyučovací hodinu jsme měli celá třída anglický jazyk. Při této hodině vyzkoušela naše profesorka ústně několik žáků. Po anglickém jazyce byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně. Tento den jsme měli polední pauzu zkrácenou, protože jsme později měli třídnickou hodinu, kdy jsme řešili fotografie třídy, školní "ekotým" a další. Sedmou vyučovací hodinu jsme měli dějepis. Při této hodině naše profesorka vyzkoušela spolužačku, poté jsme se učili o výsledcích první světové války. Přští týden, ve středu, budeme psát z dějepisu test. Po vyučování jsem šla do školy pro bratra, poté jsme šli domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se biologii. Další den, ve čtvrtek, jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka ústně vyzkoušela spolužáka. Druhou hodinu byl český jazyk - sloh. Tuto hodinu jsme se opět učili o slohových útvarech. Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině naše profesorka vyzkoušela spolužačku, poté jsme se učili o krystalech a jejich souměrnosti. Příští týden, ve čtvrtek, budeme psát z biologie test. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika, na kterou nám suploval profesor učící anglický jazyk. Následující vyučovací hodinu, pátou, jsme měli chemii. Při této hodině několik žáků dopisovalo test, rovněž jsme se učili o alkoholech. Poslední hodinu, šestou, jsme měli německý jazyk. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla do školy pro bratra. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se německý jazyk.