Leden 2011

Dny v řádcích ll 6.1., 7.1.2011

7. ledna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole vyučování od 8:55 hodin, protože nám odpadla hodina anglického jazyka. Druhou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk - sloh. Při této hodině jsme se učili o slohovém útvaru - vyprávění. Třetí hodinu byla biologie. Tuto vyučovací hodinu naše profesorka na biologii vyzkoušela spolužačku, poté jsme se učili o magmatu. Čtvrtou vyučovací hodinu byla bohužel informatika a výpočetní technika. Tento vyučovací předmět je zřejmě můj nejneoblíbenější. Při této hodině jsme dělali samostatnou práci... Pátou hodinu byla chemie. Myslela jsem si, že budeme psát z chemie test, ale profesor tento test zřejmě úplně zrušil. Tuto vyučovací hodinu vyzkoušel spolužáka, poté jsme se dívali na nějaký dokument o plastech. Poslední hodinu, šestou, jsme měli německý jazyk. Při této hodině mě naše profesorka vyzkoušela ze slovní zásoby, dostala jsem známku 2, kterou, pokud se nezhorším, dostanu rovněž na vysvědčení. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu u počítače, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a opakovala jsem si učivo na druhý den do školy. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu dějepis, ze kterého jsme psali test. Z tohoto testu bych měla dostat známku 1, nevím ale, zda tuto známku dostanu na vysvědčení... Druhou hodinu byla tělesná výchova. Tuto hodinu jsme byli spojeni celá třída, bohužel ale s naší profesorkou na tělesnou výchovu, kterou nemám ráda. Hráli jsme basketbal. Třetí hodinu jsme měli německý jazyk. Do konce uzavření klasifikace v tomto pololetí budeme psát z německého jazyka písemnou práci a diktát. Čtvrtou hodinu byla matematika. Z matematiky náš profesor vyzkoušel dvě spolužačky, poté jsme opakovali učivo, které bude v čtvrtletní písemné práci. Pátou vyučovací hodinu byl český jazyk - mluvnice. Při této hodině jsme opakovali stavbu věty. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla na základní školu pro bratra, kde jsem nějakou dobu čekala. Po zveřejnění tohoto článku budu hrát na počítači hru. Nevím, kdy zde zveřejním nějaké další články, na příští týden máme ve škole nahlášené 2 testy, 1 čtvrtletní písemnou práci, diktát, několik zkoušení a mnoho dalšího, celou sobotu a neděli a následující týden se budu učit...

Dny v řádcích ll 4.1., 5.1.2011

7. ledna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny výtvarnou výchovu. Při těchto hodinách jsme dodělávali práce, já jsem z jedné dostala známku 1. Třetí hodinu původně měla být tělesná výchova, ale suploval nám profesor, kterého máme na chemii. Tělesná výchova není můj oblíbený předmět, proto jsem byla ráda. Z chemie jsme původně měli psát test (z učiva o bílkovinách a makromolekulárních látkách), ale profesor jej odložil na příští hodinu... Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Pátou hodinu původně měla být chemie, ale suplovala nám profesorka na dějepis. Myslím, že vyzkoušela několik spolužáků, poté jsme se učili o "druhé republice". Poslední hodinu jsme v úterý měli matematiku. Tuto hodinu jsme myslím učili o nepřímé úměrnosti. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla pro bratra na základní školu. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se do školy. Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku. Při této hodině jsme se učili o polovodičích. Příští týden, ve středu, budeme psát z fyziky test. Druhou hodinu původně měl být zeměpis, naše profesorka na zeměpis je ale zřejmě na školním lyžařském výcviku, tuto hodinu nám tedy suplovala profesorka, která naši třídu neučí. Měli jsme volno, byli jsme rádi. Třetí vyučovací hodinu byla matematika, ta mi momentálně jde a chápu ji, proto jsem ráda. Příští týden, v pátek, budeme psát z matematiky čtvrtletní písemnou práci, doufám, že z ní dostanu nejhůře známku 2, abych tuto známku měla na vysvědčení. Čtvrtou hodinu byl český jazyk - literatura. Spolužačka měla mít na tuto hodinu referát, ale chyběla, a tak jsme se učili o poezii, bohužel. Od této doby nemám ráda poezii. Následující hodinu, pátou, tento den poslední, byl anglický jazyk. Při této vyučovací hodině jsem zjistila, že budu do uzavření klasifikace v tomto pololetí zřejmě ještě dvakrát vyzkoušena... Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem byla v papírnictví, kde jsem si koupila nějaké psací potřeby a pomůcky do školy, později v knihovně, kde jsem vrátila knihu a další jsem si půjčila. Z knihovny jsem jela na základní školu pro mladšího bratra. Doma jsem byla zejména u počítače, rovněž jsem se dívala na televizi.