Duben 2011

Dny v řádcích ll 29.3., 30.3.2011

1. dubna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme původně měli mít ve škole první dvě vyučovací hodiny hudební výchovu a měli jsme psát test, ale hudební výchova nakonec nebyla, protože náš profesor měl zkoušku, tak jsme se dívali celá třída na nějaký film. Já jsem přišla do školy ke konci druhé hodiny, předtím jsem byla u zubní lékařky. Třetí vyučovací hodinu byla tělesná výchova, spolužačky hrály softbal, ale já jsem měla omluvenou hodinu, tělesnou výchovu nemám ráda. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Pátou vyučovací hodinu jsme měli chemii. Profesor, kterého máme na chemii, vyzkoušel dvě spolužačky, o týden dříve nepsaly test, poté měla jedna z nich referát na léčiva. Šestou hodinu byla matematika. O matematice jsme počítali slovní úlohy na "sinus", "cosinus", "tangens" a "cotangens". Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, učila jsem se a četla jsem knihu "Váhání", což je druhý díl "Mrazení". Ve středu jsme měli ve škole první vyučovací hodinu fyziku, psali jsme test na učivo o jaderných reakcích, řetězových reakcích, jaderném reaktoru, jaderné elektrárně a termonukleárních reakcích, test byl poměrně lehký, doufám, že dostanu nejhůře známku 2. Druhou hodinu byl zeměpis. Při této hodině jsme psali test na slepou mapu, myslím, že budu mít známku 1. Rovněž jsme tuto hodinu dostali opravené testy na slepou mapu, které jsme psali v pondělí, z tohoto testu jsem dostala známku 2. Třetí vyučovací hodinu byla matematika. Při této hodině jsme opakovali učivo na test. Čtvrtou hodinu jsme měli český jazyk - literaturu. Učili jsme se o básnických formách, poté o poezii, začínám ji mít raději než dříve. Pátou vyučovací hodinu byl anglický jazyk. Naše profesorka vyzkoušela ústně spolužačku, poté jsme se učili. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza, kdy jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem poslouchala hudbu a četla jsem si. Poslední vyučovací hodinu, sedmou, jsme měli dějepis. Učili jsme se o studené válce. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila se, druhý den jsme psali test z biologie. Večer jsem hrála na počítači mou oblíbenou hru "Život v Bradavicích", která je na motivy knih a filmů "Harry Potter".

Dny v řádcích ll 31.3., 1.4.2011

1. dubna 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Při této hodině naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, vyzkoušela ústně spolužáka, později jsme se učili. Druhou hodinu původně měl být český jazyk - sloh, ale nakonec proběhl český jazyk - literatura. Spolužačka měla referát na knihu "Odvážný mladý muž na létající hrazdě". Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme psali test, doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Při této vyučovací hodině jsem dostala známku 1 ze samostatné práce, jsem ráda, učíme se tvorbu webových stránek. Pátou hodinu byla chemie. Tuto vyučovací hodinu měla nejprve spolužačka druhou část referátu o léčivech, později jsme se učili. Poslední, šestou hodinu, byl německý jazyk. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila jsem se na druhý den do školy, kdy jsme psali test z matematiky a test z dějepisu. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu dějepis, jak jsem se již zmínila, z dějepisu jsme psali test, byl převážně z látky o českých zemích po druhé světové válce, doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Druhou hodinu byla tělesná výchova. Myslela jsem, že budeme ve velké tělocvičně a budeme hrát basketbal, který mě baví, ale nakonec jsme hrály na venkovním hřišti softbal. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Tuto hodinu jsme psali z německého jazyka neohlášený diktát, doufám, že z tohoto diktátu dostanu nejhůře známku 2... Čtvrtou hodinu proběhla matematika. Z matematiky jsme psali test na vztahy mezi funkcemi sinus, cosinus, tangens a cotangens. Den předtím jsem se matematiku učila, ale z testu bohužel dostanu špatnou známku. Pátou vyučovací hodinu původně měl být český jazyk - mluvnice, ale měli jsme český jazyk - sloh. Diskutovali jsme na téma školství. Následující hodinu, šestou, byla polední pauza. O polední pauze jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si povídala se spolužačkami a četla jsem si. Poslední vyučovací hodinu jsme dnes ve škole měli fyziku. Nejprve jsme se učili o hvězdách, poté měly dvě spolužačky referát na planety Merkur, Venuše a Mars. Příští týden budeme zřejmě psát test z hudební výchovy, který jsme měli původně psát již před několika týdny, dále budeme psát čtvrtletní písemnou práci z matematiky, ze které musím dostat dobrou známku.