Květen 2011

Dny v řádcích ll 12.5., 13.5.2011

13. května 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
Ve čtvrtek jsme měli ve škole první vyučovací hodinu anglický jazyk. Příští týden, rovněž ve čtvrtek, budeme psát z anglického jazyka test na slovní zásobu. Druhou hodinu původně měl být český jazyk - sloh, ale nakonec jsme měli český jazyk - literaturu. Spolužačka měla referát, který nestihla o den dříve ("Chaloupka strýčka Toma") a spolužák měl rovněž referát, ale na knihu "Strašidlo Cantervillské". Třetí vyučovací hodinu jsme měli biologii. Tuto hodinu jsme psali test, myslím, že z tohoto testu dostanu známku 1. Čtvrtou hodinu byla informatika a výpočetní technika. Při této hodině jsme psali samostatnou práci, z učiva o tvorbě webových stránek pomocí "HTML" kódů, doufám, že nedostanu příliš špatnou známku, práce byla obtížná. Pátou hodinu byla chemie. Profesor nejprve vyzkoušel spolužačku, poté měla další spolužačka referát na recyklaci odpadu. Poslední, šestou hodinu, byl německý jazyk. Profesorka, kterou máme na německý jazyk, vyzkoušela dvě spolužačky. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. Doma jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi, četla jsem si a učila jsem se na druhý den do školy, kdy jsme psali test z fyziky. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu dějepis. Učili jsme se převážně o šedesátých letech minulého století. Druhou hodinu byla tělesná výchova. Hrály jsme basketbal. Třetí vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Myslela jsem, že budeme psát diktát, který jsme původně měli psát tento týden, ale nic jsme nepsali. Čtvrtou hodinu byla matematika. Náš profesor, kterého máme na matematiku, celou hodinu zkoušel. Vyzkoušel dva spolužáky a spolužačku. Pátou vyučovací hodinu původně měl být český jazyk - mluvnice, ale měli jsme český jazyk - sloh. Učili jsme se o publicistickém funkčním stylu. Následující hodinu, šestou, původně měla být polední pauza, ale měli jsme hodinu fyziky. O fyzice jsme psali test na učivo z Keplerových zákonů, lidí ve vesmíru, galaxií a souhvězdí. Myslím, že z testu budu mít známku 1, nebo 2. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů. O víkendu se budu učit matematiku, ze které v pondělí budeme psát test a možná slovní zásobu na anglický jazyk.

Dny v řádcích ll 10.5., 11.5.2011

13. května 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny hudební výchovu. Myslela jsem si, že budu dopisovat test, na který jsem chyběla, ale nakonec jsem nic nepsala, test budu psát při nejbližších hodinách, příští úterý se neučíme, jdeme do botanické zahrady, na našem gymnáziu probíhají maturitní zkoušky. V úterý jsme o hudební výchově zpívali a hráli na kytary. Baví mě to. Třetí hodinu byla tělesná výchova, nemám ji ráda. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli německý jazyk. Myslela jsem si, že budeme psát nějaký test nebo diktát, ale nic jsme nepsali, profesorka jen vyzkoušela několik žáků. Pátou hodinu byla chemie. Spolužák měl referát na bezodpadové technologie, poté i spolužačka, ta měla referát na recyklaci odpadu. Poslední vyučovací hodinu, šestou, jsme měli matematiku. Probírali jsme učivo o odchylce dvou rovin. Příští týden, v pondělí, budeme psát z matematiky test, o víkendu se tedy budu muset matematiku učit. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně. Poté jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, dívala jsem se na televizi a četla jsem si. Ve středu jsme měli první hodinu fyziku, učili jsme se o čase. Druhou vyučovací hodinu původně měl být zeměpis, ale suplovala nám profesorka, která naši třídu neučí, tak jsme mohli dělat, co jsme chtěli. Já jsem psala domácí úkol na matematiku. Matematiku jsme měli třetí hodinu. Opakovali jsme učivo na test. Čtvrtou vyučovací hodinu byl český jazyk - literatura. Tuto hodinu měla spolužačka referát na knihu "Chaloupka strýčka Toma". Následující hodinu, pátou, byl anglický jazyk. Naše profesorka, kterou máme na anglický jazyk, vyzkoušela jednoho, nebo dva žáky. Po anglickém jazyce byla polední pauza. O polední pauze jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si četla pátý díl knihy "Vampýrská akademie". Poslední hodinu, sedmou, byl ve středu dějepis. Při této vyučovací hodině jsme se dívali na nějaký dokument o padesátých letech minulého století. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla na počítači, dívala jsem se na televizi a učila jsem se na druhý den, na test z biologie a samostatnou práci z informatiky a výpočetní techniky.