Prosinec 2011

Dny v řádcích ll 6.12. - 9.12.2011

9. prosince 2011 v 18:00 | Eva |  Dny v řádcích
V úterý jsme původně měli mít ve škole první vyučovací hodinu český jazyk - literaturu, ale tato hodina byla přesuta, a tak jsem měla vyučování od 8:55 hodin. Druhou hodinu jsme měli chemii, učili jsme se o vlastnostech pevných látek v závislosti na chemických vazbách. Třetí vyučovací hodinu původně měl být zeměpis, ale měli jsme český jazyk - literaturu, který byl přesunut z první hodiny. Učili jsme se o antice. Čtvrtou hodinu byl německý jazyk. Následující hodinu, pátou, jsme měli fyziku. Tuto hodinu jsme opakovali učivo o dostředivé síle, poté jsme probírali neinerciální vztažnou soustavu. Poslední vyučovací hodinu, šestou, byla matematika. Z matematiky jsme původně měli psát test, ale profesorka jej přesunula na další den. Po vyučování jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači a učila jsem se. Další den, ve středu, nám odpadla první vyučovací hodina, a tak jsem opět měla vyučování od 8:55 hodin. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Při této hodině jsem dopisovala esej, doufám, že z ní dostanu známku 1. Třetí hodinu jsme měli tělesnou výchovu, hráli jsme volejbal. Následující vyučovací hodinu, čtvrtou, byl německý jazyk. Mysleli jsme si, že budeme psát z německého jazyka písemnou práci, ale nepsali jsme ji. Pátou hodinu jsme měli základy společenských věd. Šestou vyučovací hodinu byla matematika. Při matematice jsme psali test, který obsahoval učivo o důkazech, výrazech a výrocích. Po matematice byla polední pauza, kdy jsem se jako obvykle naobědvala ve školní jídelně. Poslední dvě vyučovací hodiny, osmou a devátou, jsme měli výtvarnou výchovu. Při jedné z těchto hodin měla spolužačka referát, rovněž měl mít referát i spolužák, ale ten nebyl ve škole. Poté jsme se učili o Egyptě a kreslili jsme. Po vyučování jsem šla domů, kde jsem byla nějakou dobu u počítače, mimo jiné jsem sledovala seriál "Glee", dvě poslední epizody, které mi chyběly a učila jsem se na test z fyziky, který jsme psali v pátek, později jsem se dívala na televizi. Ve středu jsem si rovněž objednala druhý díl knihy "Roztomilé malé lhářky", který se jmenuje "Nevinné". Podle těchto knih je natočen můj oblíbený seriál, těším se, až si tuto knihu přečtu. Ve čtvrtek jsme měli ve škole první dvě vyučovací hodiny laboratorní práce z biologie, kde jsme pozorovali pod mikroskopem rostlinnou buňku. Třetí hodinu byl zeměpis. Myslela jsem, že naše profesorka, kterou máme na zeměpis, bude zkoušet, ale nezkoušela, byla jsem ráda. Tuto hodinu jsme se učili o rozložení tlaku vzduchu. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme měli biologii. Při této hodině jsme se učili o rozmnožování eukaryotické buňky. Následující hodinu, čtvrtou, původně měl být německý jazyk, ale tato hodinu odpadla, a protože máme ve čtvrtek běžně polední pauzu šestou hodinu, tak jsem měla dvě vyučovací hodiny volno. Nejdříve jsem se naobědvala ve školní jídelně, poté jsem si četla knihu "Splynutí", což je pokračování "Mrazení" a "Váhání". Sedmou hodinu jsme měli informatiku a výpočetní techniku, učili jsme se v programu s názvem "Lazarus". Brzy budeme z informatiky a výpočetní techniky psát nějakou samostatnou práci. Předposlední vyučovací hodinu, osmou, byl anglický jazyk. Učili jsme se o budoucím čase. Následující hodinu, devátou, jsme měli český jazyk - literaturu. Při této hodině měla spolužačka referát. Po vyučování jsem jela domů, kde jsem byla nějakou dobu na počítači, učila jsem se na testy z fyziky a z dějepisu a dívala jsem se na televizi. Dnes jsme měli ve škole první vyučovací hodinu matematiku. Tuto hodinu jsme dostali opravené testy, které jsme psali ve středu. Dostala jsem známku 3. Druhou hodinu byl anglický jazyk. Při této vyučovací hodině profesorka vyzkoušela dva spolužáky, poté jsme dělali nějaká cvičení z učební knihy. Třetí hodinu jsme měli dějepis. Tuto hodinu jsme psali test z učiva o Mezopotámii a Egyptě. Doufám, že z tohoto testu dostanu známku 1. Následující hodinu, čtvrtou, jsme měli základy společenských věd, kdy jsme dostali opravené testy, které jsme psali minulý týden, v pátek. Z tohoto testu mám známku 1, jsem ráda. Pátou vyučovací hodinu byla chemie. Poslední hodinu, šestou, jsme měli fyziku. Při fyzice jsme psali test. Po vyučování jsem jela domů. Na příští týden máme zatím nahlášené testy z biologie, chemie, anglického jazyka a zkoušení z německého jazyka, o víkendu se tedy budu muset učit.